TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/01/2023 10:04

Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm năm 2022 trên địa bàn thành phố

Ngày 10/01/2023, Ban chỉ đạo 799 thành phố có Báo cáo số 06/BC-BCĐ tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2022, theo đó, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đến các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố:

- Công an thành phố phối hợp tổ chức và tuyên truyền đưa trên 1.000 tin, bài, phóng sự với hơn 1.500 ảnh về tình hình, kết quả và chiến công của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người,... Trong năm 2022, đã xây dựng mới 102 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng 02 mô hình; sơ kết, tổng kết 82 mô hình; thanh loại 97 mô hình, phát huy hiệu quả của 532 mô hình trong phòng, chống tội phạm. Đề nghị các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, trong đó: Bộ Công an tặng Bằng khen cho 15 tập thể; Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể, tặng bằng khen cho 25 tập thể, 15 cá nhân; Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen cho 33 tập thể, 25 cá nhân; đề nghị Bộ Công an xét tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 cho 98 tập thể và cá nhân.

- Tòa án nhân dân thành phố, cùng với các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn tham mưu cho cấp ủy thành phố, quận huyện, xã chỉ đạo có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Kiến nghị với các cơ quan tố tụng Trung ương giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc áp dụng pháp luật nhằm phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án hình sự; đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hoạt động xét xử, giải quyết các vụ án và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương kịp thời thông tin về kết quả xét xử các vụ án nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp xác định 108 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và tuyên truyền chính sách pháp luật đến quần chúng nhân dân. Trong năm 2022, đã viết 162 tin, bài tuyên truyền về các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát đồng thời tuyên truyền pháp luật. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện cũng đã phối hợp với cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình tại địa phương để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của ngành trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đăng tải 1.000 lượt tin, bài; 356 chuyên mục Quốc phòng địa phương; 20 chuyên trang Quốc phòng an ninh; trên 1.800 bản tin phát trên đài truyền thanh địa phương, 2.000 bản tin truyền thanh nội bộ, lực lượng đấu tranh trên không gian mạng đã đăng 5.000 tin bài, với trên 3,5 triệu lượt bình luận, tương tác... về các nội dung của Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, ma túy,...; kết hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện các phong trào, mô hình “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh trật tự đường phố”, “Tổ dân phố bình yên”, “Tự quản về an ninh trật tự”,

- Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức 05 buổi với 1.505 lượt người, phát 2.085 tờ rơi, 100 cuốn sách pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm tại các khu vực biên giới biển Hải Phòng. Phối hợp với các cơ quan, báo, đài tăng thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phòng chống tội phạm, lồng ghép với các Chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm. Các cơ quan báo chí thành phố đăng tải 1.800 tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa phương, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với tần suất trung bình 02 lượt /tuần.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người cho trên 5.200 lượt người, phát gần 8.000 tờ rơi tuyên truyền cho các đối tượng tham dự; viết 58 tin bài, 30 tin tổng hợp, đăng tải 27 văn bản quy phạm pháp luật trên website của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, thu hút 26.912 lượt người truy cập; Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 44 buổi tại 110 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán Karaoke,... đã nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong phòng, chống tệ nạn mại dâm, tăng cường quản lý không để tệ nạn mại dâm xảy ra tại cơ sở, góp phần phòng ngừa tội phạm; lập biên bản chuyển thanh tra liên ngành xử phạt 06 cơ sở vi phạm với số tiền 21 triệu đồng. Các cơ sở cai nghiện ma túy đã tổ chức tiếp nhận, cai nghiện ma túy tập trung cho 2.500 lượt người (đạt chỉ tiêu trong năm 2022, bằng 123% so với năm 2021); điều trị Methadone tại 18 cơ sở trên địa bàn thành phố cho 3.985 người; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 266 người; số tái hòa nhập cộng đồng là 1.669 người; trong các cơ sở cai nghiện ma túy là 831 người.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên. Tiếp tục phối hợp với Công an thành phố thực hiện Quy chế phối hợp số 177/QCPH-CATP-SGDĐT ngày 08/6/2017 giữa Công an thành phố với Sở Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hải Phòng về bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên, chú trọng định hướng sử dụng thiết thực, có ích, hạn chế tác hại khi sử dụng mạng xã hội. Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường tạo thuận lợi cho học sinh được giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực.

- Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Báo Hải Phòng (trên Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng), Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (thông qua các chuyên mục như: “Bàn tròn pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống”) duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở...; đăng tải 110 tin, bài viết tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm trên Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật và Phụ trương pháp luật thành phố. Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố tham gia 567 vụ việc tố tụng hình sự, trong đó trợ giúp cho 04 trẻ em là nạn nhân trong các vụ án mua bán người. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tư pháp.

- Sở Y tế tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, đồng thời lồng ghép các buổi giao ban để phổ biến các nội dung về công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm lợi dụng nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế để trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây rối và mất đoàn kết nội bộ. Tiếp tục thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác giám sát đầu tư, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong các hoạt động. Công khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tổ chức rà soát và yêu cầu giải trình đối với 3.300 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, thực hiện thu hồi 1.150 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Sở Văn hóa và Thể thao lồng ghép kiến thức phòng, chống tội phạm với các nội dung sinh hoạt tại các mô hình, câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Giảm thiểu tiêu cực của tình trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài”,... Tổ chức thanh tra, kiểm tra 13 cuộc với 145 đối tượng kinh doanh dịch vụ văn hóa; xử phạt hành chính đối với 07 đối tượng số tiền 61,5 triệu đồng. Tổ chức 06 buổi giám sát đối với 25 cơ sở; kiểm tra 50 cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn thành phố việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Sở Ngoại vụ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong khi giải quyết các trường hợp bảo hộ công dân để giảm thiểu, phòng ngừa các vi phạm pháp luật của người dân thành phố ở nước ngoài.

- Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức lồng ghép 60 buổi thông tin thời sự, chính trị cho 5.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân. Duy trì hoạt động của 1.427 tổ, đội với 4.362 hội viên tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố duy trì mạng Zalo từ cơ quan của thành hội đến Hội cựu chiến binh của 217 xã, phường, thị trấn để kịp thời chia sẻ thông tin và nắm tình hình an ninh trật tự. Xây dựng nhiều mô hình phong trào tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: mô hình “Camera giám sát”, “Nhà trọ 3 không, bờ sông an toàn”, “Câu lạc bộ an ninh tự quản ven biển”,...

- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức 15 buổi truyền thông, diễn đàn, về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và di cư trái phép thu hút 2.700 đại biểu là hội viên, phụ nữ và học sinh. Duy trì hoạt động của 2.907 tổ “Phụ nữ đăng ký cam kết không có chồng, con hội viên nghiện ma túy và vi phạm pháp luật; hoạt động của 1.447 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” với 120.800 thành viên và 282 mô hình “3 tốt” với 57.900 hội viên; duy trì sinh hoạt định kỳ 62 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 3.309 thành viên; phát huy hiệu quả 778 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

- Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân viên chức lao động năm 2022; phối hợp viết 15 bài tuyên truyền, tư vấn về pháp luật lao động trên Báo Hải Phòng; cử đại diện lãnh đạo tham gia các chương trình tư vấn pháp luật trên sóng truyền hình; kiện toàn 22 Tổ tư vấn pháp luật tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai thông qua cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức với 8 giờ làm việc hiệu quả” và các mô hình hoạt động “Câu lạc bộ công nhân nhà trọ”, “Tổ công nhân tự quản”,... Đăng gần 1.000 tin, bài, ảnh trên Cổng Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động thành phố và Fanpage Công đoàn Hải Phòng thu hút hơn 03 triệu lượt theo dõi. Triển khai thí điểm mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” giai đoạn 2021-2023.

- Đoàn Thanh niên thành phố thường xuyên tổ chức họp giao ban triển khai nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tổ chức tập huấn kiến thức quốc phòng, góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi thanh niên. Tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh, thiếu niên. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tăng cường tiếp cận, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên có quá khứ lỗi lầm; hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông; duy trì hoạt động 96 Câu lạc bộ cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến với sự tham gia của 7.200 lượt đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh xây dựng và bổ sung mới các tủ sách pháp luật, tạo điều kiện cho Đoàn viên, thanh niên và Nhân dân chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn