TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/02/2023 15:16

Những kết quả nổi bật trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2022  trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện Kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp và Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 – 06/9/2022); bám sát tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao theo chức năng của đơn vị, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, kế hoạch công tác trong từng tháng, quý và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trung tâm đã tích cực tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022, Kế hoạch triển khai trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030; Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Hải Phòng; Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Hải Phòng ban hành các Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng năm 2022. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ký kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số 1838/KHLN-STP-TANDTP về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân ở Hải Phòng… Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

Trong năm 2022, Trung tâm đã phối hợp với Hội Người khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, Phòng Tư pháp các quận, huyện và các xã, phường, thị trấn tổ chức được 38 đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, thu hút  hơn 2000 lượt người tham dự … Các Trợ giúp viên pháp lý còn tiếp nhận và tư vấn pháp luật được hơn 268 vụ việc về dân sự, đất đai, hình sự, hành chính, bảo hiểm xã hội, lao động việc làm… qua đó, góp phần giảm thiểu được các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp phát sinh, nhiều mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư được kịp thời tháo gỡ.

Để công tác trợ giúp pháp lý được phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành và địa phương, Trung tâm còn chú trọng công tác truyền thông, thông tin về hoạt động thông qua các chuyên mục giải đáp pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp tại Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, Phụ trương Pháp luật, chuyên mục “Trợ giúp pháp lý luôn đi cùng dân” của Đài phát thanh các quận, huyện, trang tin điện tử Website của Trung tâm…

Công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp và đạt hiệu quả tốt. Các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án đã quán triệt đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán thực hiện nghiêm túc việc thông báo, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho những người tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia trợ giúp kịp thời cho các đối tượng bị tạm giam, bị tạm giữ ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án và bố trí cán bộ trực tại Tòa án nhân dân thành phố. Nhờ vậy, số lượng vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm thụ lý và giải quyết tăng cao so với năm 2021. Kết quả, năm 2022, Trung tâm đã thực hiện tổng số 716 vụ việc tham gia tố tụng. Trong đó, thụ lý mới 586 vụ, tăng 348 vụ so với cùng kỳ.

Chất lượng vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm đã được nâng cao rõ rệt, có kỹ năng và mang tính chất chuyên nghiệp. Số lượng vụ việc thành công, hiệu quả trong lĩnh vực tham gia tố tụng theo tiêu chí của Bộ Tư pháp là: 246 vụ việc, trong đó: lĩnh vực hình sự 221 vụ việc, dân sự 24 vụ việc, hành chính 01 vụ việc.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trợ giúp pháp lý, cập nhật đầy đủ vụ việc lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; sử dụng phần mềm kế toán, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; tăng cường trao đổi văn bản dưới dạng điện tử.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong công tác TGPL năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Phát huy những kết quả đạt được, đhoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2023, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác truyền thông Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các Nghị định, Thông tư, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý song song với việc nâng cao năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý; chú trọng vụ việc tham gia tố tụng; thực hiện các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật, qua đó giúp người dân nâng cao ý thức và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư; hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự.

                                                      Trần Minh Nghĩa

                            Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn