TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/03/2022 16:10

  Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tăng cường đẩy mạnh số hóa Sổ hộ tịch lịch sử

 Ngày 14/3/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã làm việc với Sở Tư pháp thành phố về kết quả công tác tư pháp trong quý I năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dưới đây là một số nội dung chính của buổi làm việc:

Một là, Sở Tư pháp tập trung chú trọng việc chuyển đổi số

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã triển khai các hoạt động của ngành gắn với thực hiện các Kế hoạch, Chương trình đề ra của Bộ Tư pháp, Thành ủy, HĐND và UBND TP thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả và thống nhất Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; Tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn; triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch công tác quản lý và kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;...

Thành phố Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác số hóa Sổ hộ tịch lịch sử. UBND thành phố đã phê duyệt dự toán Đề án “Số hóa Sổ hộ tịch lịch sử của TP. Hải Phòng” với mức tổng đầu tư hơn 43 tỷ đồng và giao cho Sở Tư pháp nhiệm vụ là chủ đầu tư. Hiện tại đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Đề án, dự kiến hoàn thiện thủ tục đấu thầu và từ tháng 5/2022 sẽ  thực hiện thi công số hóa.

Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở; tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nền tảng dữ liệu để triển khai Chính quyền số.

Công tác lý lịch tư pháp tiếp tục được Sở triển khai, các loại hình dịch vụ pháp lý tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho các giao dịch, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; phục vụ cải cách tư pháp và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức phổ biến, quán triệt việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số trong Ngành Tư pháp và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Sở cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thực hiện kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Phần mềm hộ tịch với Hệ thống một cửa điện tử trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố để thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Hai là, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của Sở hiện nay

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Đại Dương kiến nghị Bộ Tư pháp quan tâm, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh các mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật của địa phương hợp lý hơn đồng thời kiến nghị Bộ Tư pháp sớm tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc bố trí cán bộ pháp chế tại các sở, ban, ngành tại Hải Phòng rất khó khăn, cơ bản không bố trí cán bộ chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này.

Hiện nay, hồ sơ về hưởng chế độ tử tuất - hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí tương đối phức tạp, nhiều thành phần hồ sơ nên người dân không thể đáp ứng có đủ giấy tờ cần thiết tại thời điểm nộp hồ sơ thực hiện đăng ký khai tử do đó không có cơ sở thực hiện liên thông. Vì vậy, Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an mở rộng phạm vi kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện có hiệu quả liên thông các thủ tục hành chính.

Đối với công tác hành chính tư pháp, Sở đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ khắc phục lỗi cấp số định danh cá nhân, đồng bộ hóa thông tin hộ tịch đối với 06 đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp lại của thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Tư pháp cũng mong muốn Bộ Tư pháp có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm bố trí kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin công chứng để thực hiện thống nhất giữa các địa phương, đồng thời sớm ban hành Thông tư mới hướng dẫn về giám định tư pháp trong các lĩnh vực chuyên ngành để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp năm 2020; xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích, phát triển các Tổ chức giám định tư pháp do tư nhân đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Vụ Tổ chức cán bộ đã giải đáp những vướng mắc của Sở Tư pháp Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận biểu dương nỗ lực của Tư pháp Hải Phòng trong thời gian qua và khẳng định những nỗ lực đó đã đóng góp vào thành công chung của ngành Tư pháp năm 2021. Thứ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch lịch sử của thành phố Hải Phòng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, khi đã hoàn thiện công tác số hóa thì nhiệm vụ rà soát dữ liệu hộ tịch điện tử đảm bảo chính xác và lưu trữ cũng quan trọng không kém. Đồng thời, việc số hóa phải kết nối vào kho dữ liệu chung của cả ngành để có thể kết nối, chia sẻ với các địa phương khác mới phát huy giá trị cao nhất. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc mong muốn Sở Tư pháp Hải Phòng nhanh chóng hoàn thiện việc kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác dữ liệu về dân cư trong tháng 3 năm 2022.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh : Hải Phòng là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), là điểm đến hấp dẫn của những nhà đầu tư lớn. Do đó, nhiệm vụ của ngành Tư pháp càng đặc biệt quan trọng, tham mưu cho UBND thành phố xử lý hài hòa lợi ích cũng như đúng quy định pháp luật để giảm thiểu những vướng mắc giữa chính quyền và nhà đầu tư nếu có.

Huỳnh Đức

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn