TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/03/2022 16:45

Thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngày 28/02/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp; Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng ban hành Công văn số 533/BHXH-CSYT gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công an nhân dân về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai thực hiện Công văn số 931/BYT-BH của Bộ Y tế và hướng dẫn việc triển khai thí điểm nội dung này.

Do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện, vì vậy người bệnh đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp lần đầu nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế kèm giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID - BHXH số. Trường hợp người bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện được việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNEID thì từ lần khám bệnh sau chỉ cần xuất trình căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VENID.

Đối với trường hợp căn cước công dân chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tham gia bảo hiểm y tế chưa được cấp tài khoản VNEID, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện việc khám chữa bệnh theo quy trình khám chữa bệnh  bảo hiểm y tế hiện hành (xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh).

Cách tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế qua căn cước công dân gắn chip

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo và cung cấp tới các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế thông qua căn cước công dân gắn chíp.

Cụ thể: Tra cứu trực tiếp trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (quét mã vạch/nhập trực tiếp); hoặc Tra cứu bằng hàm tra cứu tự động (API).

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hỗ trợ kịp thời cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế trong quá trình sử dụng căn cước công dân gắn chíp khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đôn đốc, kiểm tra giám sát các cơ sở khám chữa bệnh để không xảy ra hiện tượng từ chối khám chữa bệnh khi người dân cung cấp căn cước công dân gắn chíp mà thông tin này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Huy Hưng

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn