TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/02/2022 10:47

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động  thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

 Vừa qua, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án).

Hội nghị có sự tham gia của đại diện của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cùng Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Dũng đồng chủ trì Hội nghị.

 Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định: Đây là Đề án quan trọng bậc nhất trong xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số và có tác động lớn, mạnh mẽ đối với Bộ, Ngành Tư pháp. Đến nay, Bộ Tư pháp là một trong những cơ quan tiên phong đã có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án. Trong Kế hoạch triển khai của Bộ Tư pháp, có 34 nhóm nhiệm vụ khác nhau để thực hiện Đề án của Chính phủ.

Để triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch của Bộ Tư pháp hiệu quả, Thứ trưởng nêu rõ: Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm khi triển khai thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; cụ thể hóa Chương trình hành động của Bộ vào Kế hoạch công tác năm 2022 và các năm tiếp theo của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khánh Sơn

Lượt truy cập: 176189
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn