TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/06/2022 16:00

Tăng cường đấu tranh tội phạm về ma túy hiện nay

Tội phạm về ma túy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, xâm phạm chế độ thống nhất quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy và các loại thuốc gây nghiện, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và tính mạng, sức khỏe con người và sự phát triển bình thường của nòi giống dân tộc.

Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng chống ma túy, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 thay thế Luật Phòng chống ma túy năm 2000. Luật Phòng chống ma túy năm 2021 đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới quan trọng khơi thông nhiều điểm “nghẽn” của các quy định cũ, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống ma túy vốn dĩ đầy khó khăn, phức tạp.

Tính riêng trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 26.193 vụ, 38.270 đối tượng; thu giữ hơn 680 kg heroin; hơn 2,7 tấn và 2,3 triệu viên ma túy tổng hợp; hơn 990 kg cần sa; hơn 140 kg thuốc phiện, 274 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, hơn 23 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Mặc dù kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy những năm qua là rất lớn nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ma túy chuyển từ nước ngoài vào trong nước rất lớn, song chưa ngăn chặn được ngay từ khu vực biên giới. Nước ta đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu do:

Một là, một số quy định của Luật Phòng chống ma túy chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy của lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Tư lệnh - Bộ đội Biên phòng; về các hành vi có liên quan đến phòng chống ma túy. Nhiều quy định không còn phù hợp làm hạn chế hiệu lực và hiệu quả của công tác phòng chống ma túy.

Hai là, việc xuất, nhập khẩu, quản lý, sử dụng mẫu vật phục vụ tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu do kinh phí bảo đảm cho việc nhập khẩu mẫu ma túy không có. Nhu cầu sử dụng mẫu ma túy trong tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ các cơ quan chuyên trách ngày càng cao nên kinh phí chưa được bảo đảm để đáp ứng được nhu cầu.

Ba là, hiệu quả hoạt động kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới, đường biển, đường hàng không vào Việt Nam tuy đã được nâng lên nhưng chưa tương xứng với thực trạng tình hình; tỷ lệ bắt giữ các đối tượng cầm đầu (chủ đầu nậu về ma túy) còn rất hạn chế. Nhiều đối tượng phạm tội trốn truy nã qua biên giới chưa bắt được.

Bốn là, công tác nắm, quản lý địa bàn, đối tượng hoạt động về ma túy còn hạn chế, tỷ lệ phát hiện và triệt xóa các cơ sở sản xuất, chiết xuất, chế ép, tiêu thụ ma túy (nhất là địa bàn nội địa) thấp; nhiều điểm nóng (địa bàn trung chuyển ma túy) về ma túy chưa được triệt xóa.

Năm là, công tác phối hợp giữa lực lượng công an, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển trong đấu tranh phòng chống ma túy còn thiếu chặt chẽ, nội dung phối hợp chưa cụ thể và đồng bộ nên hiệu quả hợp tác chưa cao. Việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng đấu tranh chống tội phạm ma túy của các tỉnh giáp biên với lực lượng của các nước Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc còn nhiều bất cập.

Sáu là, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ cho công tác phát hiện ma túy, thông tin liên lạc và giám định ma túy, công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy của các lực lượng còn thiếu.

Bảy là, nguồn nhân lực thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của các cơ quan ở trung ương và địa phương còn thiếu về số lượng. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, công chức nhận thức về công tác đấu tranh phòng chống ma túy chưa đầy đủ và chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; cán bộ chuyên trách phòng chống ma túy một số đơn vị còn yếu về kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiệp vụ thu thập xử lý thông tin, phát hiện, điều tra xác minh các đối tượng có nghi vấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác quản lý nhà nước và đấu tranh chưa được chú trọng đúng mức. Chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy chưa đáp ứng với thực tế, chưa thực sự tạo động lực cho họ yên tâm thực thi nhiệm vụ.

Giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống tội phạm về ma túy hiện nay

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; tăng cường chỉ đạo làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong phòng chống ma túy, nhất là vai trò của người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy, theo đúng quan điểm, phương châm là phòng chống ma túy như phòng, chống dịch Covid-19, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần:

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống ma túy năm 2021, cùng với đó là các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Thứ hai, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Phòng chống ma túy cụ thể: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về công tác phòng chống ma túy; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai; Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy.

Thứ ba, chú trọng giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng chuyên trách. Trong đó, cần nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy, nhất là khu vực biên giới; xác định rõ vai trò chủ trì, chủ công, nòng cốt của lực lượng công an, tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, nhất là các biện pháp phòng, ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Thứ tư, tập trung triệt phá các băng nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, nhất là các tổ chức, đường dây hoạt động xuyên quốc gia, các băng nhóm tội phạm có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu, truy nguyên nguồn gốc ma túy. Phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng xuất, nhập khẩu để vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu, cảng biển. Ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng Việt Nam làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy quốc tế; làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội về ma túy. Tiến hành theo đúng quy định của pháp luật trong các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác truy tố, xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy từ trung ương đến địa phương. Kịp thời rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch phối hợp nhằm bổ sung các nội dung, biện pháp phù hợp để triển khai có hiệu quả các kế hoạch này. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phòng chống ma túy và kiểm soát ma túy, phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất - kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để sản xuất, điều chế ma túy.

Thứ sáu, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Thứ bảy, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học - công nghệ và kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác phòng chống ma túy; sửa chữa nâng cấp, bổ sung các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông tin liên lạc cần thiết, hiện đại để phục vụ công tác, chiến đấu… bảo đảm an toàn, hiệu quả cho các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy.

(Theo Tạp chí quản lý nhà nước)

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn