TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 16:50

Thành phố Hải Phòng có 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và được bầu 09 đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 03-3-2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184, trong đó thành phố Hải Phòng có số đơn vị bầu cử là 03 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 09, cụ thể như sau: Đơn vị số 1 gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vĩ; số đại biểu Quốc hội được bầu là 03. Đơn vị số 2 gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy; số đại biểu Quốc hội được bầu là 03. Đơn vị số 3 gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; số đại biểu Quốc hội được bầu là 03.

Nghị quyết giao Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

                                            Thảo Nguyên

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn