TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/05/2023 15:40

Thay đổi quy định lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

Ngày 12/5/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ như sau:

- Khu Quản lý đường bộ thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý;

- Sở Giao thông vận tải thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý, các hệ thống đường địa phương được giao quản lý;

        - Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị khác (được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ) thực hiện trên các hệ thống đường địa phương được giao quản lý;

- Nhà đầu tư thực hiện trên các dự án PPP hoặc đường chuyên dùng;

- Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền.

Quang Huy

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn