TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/01/2023 10:16

Quy định mới về việc khai, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 28/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4501/QĐ-UBND về việc khai, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

1. Địa điểm khai hồ sơ lệ phí trước bạ, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với ô tô tại các Chi cục Thuế khu vực quận, huyện trực thuộc Cục Thuế thành phố, cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức đăng ký hoạt động tại thành phố Hải Phòng và cá nhân thường trú tại thành phố Hải Phòng xác định địa điểm khai hồ sơ lệ phí trước bạ, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô tại Chi cục Thuế khu vực quận, huyện theo đúng địa bàn đăng ký hoạt động của tổ chức và địa chỉ thường trú ghi trên căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đối với cá nhân.

- Đối với tổ chức không đăng ký hoạt động tại thành phố Hải Phòng và cá nhân không thường trú tại thành phố Hải Phòng có nhu cầu đăng ký xe ô tô tại thành phố Hải Phòng thì địa điểm khai hồ sơ lệ phí trước bạ, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô là Chi cục Thuế khu vực quận, huyện do tổ chức, cá nhân tự lựa chọn.

2. Chế độ khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô

Chế độ khai, thu, nộp lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về lệ phí trước bạ, pháp luật về quản lý thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức thực hiện

Giao Cục Thuế thành phố Hải Phòng bố trí nơi khai, nộp lệ phí trước bạ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình khai, nộp lệ phí trước bạ.

Minh Hà

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn