TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/10/2023 16:02

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân dân thuộc địa bàn khu vực biên giới biển quận Đồ Sơn

 Ngày 11/10/2023, Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn phối hợp với Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật về Công ước Luật biển năm 1982 và Luật Bình đắng giới cho trên 120 cán bộ, công chức và nhân dân tại khu vực biên giới biển phường Vạn Hương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Công ước Luật biển năm 1982 và Luật Bình đẳng giới năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển quận Đồ Sơn nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng những nội dung cơ bản và Công ước Luật Biển năm 1982 và Luật Bình đẳng giới năm 2006. Từ đó nêu cao trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân, ngư dân trong triển khai, thực hiện, tích cực tham gia thực hiện các quy định của pháp luật, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về Công ước Luật Biển năm 1982 và Luật Bình đẳng giới năm 2006, các văn bản hướng dẫn thi hành là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, trong từng điều kiện cụ thể; góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật, từ đó nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Phạm Việt

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn