TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/02/2023 08:32

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của thành phố Hải Phòng

Ngày 12/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND phê duyệt “Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của thành phố Hải Phòng”.

Mục tiêu của Chương trình nhằm đẩy nhanh thành lập mới các khu công nghiệp, các dự án nhà ở cho công nhân theo Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển của thành phố, nâng cao chất lượng thu hút và hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Tiếp tục thúc đẩy quyết liệt cải cách, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao để thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thu hút các dự án mới: quỹ đất, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo.. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến khó lường trên toàn thế giới.

Thành phố chủ động ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại, thân thiện môi trường, quản trị hiện đại, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có đóng góp ngân sách lớn, đẩy mạnh xuất khẩu, có nghiên cứu phát triển, cam kết chuyển giao công nghệ, có khả năng lan tỏa, liên kết với các doanh nghiệp trong nước theo chuỗi giá trị, góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ thành phố, tăng tỷ lệ nội địa hóa; tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án nguồn điện, đặc biệt là năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thân thiện với môi trường. Đồng thời, không tiếp nhận, cấp phép cho những dự án công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

Chú trọng thu hút các dự án theo Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đối với thị trường trong nước: Ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, có thương hiệu; những nhà đầu tư là đối tác có uy tín của các ngân hàng, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước; những nhà đầu tư đã sản xuất kinh doanh thành công tại các địa phương khác, có nhu cầu chuyển đến sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng; những doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư thành công, uy tín tại thành phố.

Đối với thị trường nước ngoài: Tập trung đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hongkong. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu và các doanh nghiệp đến từ các quốc gia có thể hưởng lợi từ việc Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Về việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư: Tổ chức các hoạt động xúc tiến đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư có tính liên vùng, lồng ghép với hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch.

Trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện Chương trình:

Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xúc tiến đầu tư thành phố năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì): Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố. Là đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025. Chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế. Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo phân công; Thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chương trình; cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động được giao chủ trì thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng: Chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước, nước ngoài. Bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Trung ương để trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt các khu công nghiệp đã được quy hoạch. Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Biên tập và cập nhật các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu chuyên sâu về tiềm năng, lợi thế đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên sâu về các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế. Đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng Khu công nghiệp chuyên sâu để thu hút đầu tư vào các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ.

Sở Ngoại vụ: Làm đầu mối liên lạc với các địa phương có quan hệ hợp tác với thành phố Hải Phòng, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước, đặc biệt là các thị trường trọng điểm, có tiềm năng nhằm thông qua con đường ngoại giao đẩy mạnh kết nối, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch vào Hải Phòng... Phối hợp trong công tác đón các nhà đầu tư, các đoàn xúc tiến đầu tư đến thành phố và chuẩn bị công tác lễ tân, tham gia và phối hợp công tác chuẩn bị cho các đoàn đi công tác xúc tiến đầu tư ở nước ngoài của thành phố.

Sở Xây dựng: Tổ chức hoặc phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện công bố công khai các quy hoạch xây dựng được duyệt theo thẩm quyền. Đăng tải thông tin quy hoạch được duyệt trên Cổng thông tin của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư và thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận khi tham gia đầu tư xây dựng. Lập, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội), khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng, môi trường...). Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quan liên quan tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các tổ chức, đơn vị liên quan thu hút đầu tư các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện rác...).  Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư một cách hiệu quả, thiết thực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về phát triển nông nghiệp; đẩy nhanh việc hoàn thành quy hoạch phát triển các vùng nông nghiệp và tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính: Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố giao chủ trì thực hiện. Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường:  Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, hoạt động của dự án theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin vào bảo vệ môi trường. Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, tham mưu xây dựng quy định về suất đầu tư khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn đơn vị phụ trách, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan trong Chương trình. Chủ động đề xuất các dự án và danh mục thu hút đầu tư theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo từng thời kỳ.

Huy Quang

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn