TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/03/2021 14:08

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện thống nhất, toàn diện, có hiệu quả các quy định pháp luật tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngày 29/1/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nội dung cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực, phạm vi theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của thành phố năm 2021

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy; thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Đất đai, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phòng cháy và chữa cháy. Thi hành pháp luật các lĩnh vực khác.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kiểm tra, rà soát và ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực trọng tâm năm 2021.

Tổ chức thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành
pháp luật.

Kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật.

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành
pháp luật.

Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Báo cáo phục vụ Đoàn công tác liên ngành Trung ương về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thi hành pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan rà soát; lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực trọng tâm năm 2021 và thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch. Theo dõi, tổng hợp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của đơn vị mình; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo nội dung Kế hoạch. Phối hợp, cử cán bộ làm đầu mối tham gia, cung cấp thông tin; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra liên ngành, đề nghị của Sở Tư pháp.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp và các sở, ngành được phân công chủ trì, thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Lưu Minh

Các tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn