TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/12/2022 14:58

Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND về quyết định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Theo đó:

1. Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi theo khoản 2 Điều 2 Luật Chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm không gây ô nhiễm môi trường.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố gồm:

- Các phường thuộc địa bàn các quận: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng và Hải An; phường Anh Dũng thuộc quận Dương Kinh; phường Vạn Hương thuộc quận Đồ Sơn; các phường: Ngọc Sơn, Trần Thành Ngọ, Lãm Hà, Quán Trữ, Bắc Sơn và Nam Sơn thuộc quận Kiến An.

- Các thị trấn: Thị trấn Núi Đèo thuộc huyện Thủy Nguyên; thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão; thị trấn An Dương thuộc huyện An Dương; thị trấn Núi Đối thuộc huyện Kiến Thụy; thị trấn Tiên Lãng thuộc huyện Tiên Lãng; thị trấn Vĩnh Bảo thuộc huyện Vĩnh Bảo; thị trấn Cát Bà và thị trấn Cát Hải thuộc huyện Cát Hải.

- Các khu dân cư trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật gồm: Khu đô thị và khu nhà ở theo dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt, khu chung cư, khu tái định cư.

3. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định nêu trên, phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp trước ngày 01/01/ 2025.

Phương Thành

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn