TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/10/2021 07:54

Nâng cao hiệu quả hoạt động  của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Vừa qua, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) tổ chức trực tuyến Phiên họp toàn thể tổng kết công tác 8 tháng đầu năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp.

Những thuận lợi và khó khăn

Tại Phiên họp, theo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trong 8 tháng đầu năm 2021, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) nêu rõ: Trong thời gian qua, các hoạt động của Hội đồng cơ bản được triển khai theo kế hoạch đề ra, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thương mại. Hội đồng tiếp tục phát huy tốt vai trò đầu mối giữa Chính phủ và người dân, doanh nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và Chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đầu mối của các cơ quan thành viên Hội đồng chưa được triển khai. Công tác phối hợp, gắn kết trong hoạt động của từng thành viên Hội đồng còn chưa chặt chẽ; công tác truyền thông về các hoạt động của Hội đồng chưa được quan tâm đúng mức...

Hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, như: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn đến một số hoạt động không được tổ chức theo kế hoạch; Việc triển khai nhiệm vụ của Hội đồng còn mang tính chất kiêm nhiệm…

Một số nhiệm vụ thời gian tới

Tại phiên họp, các đại biểu đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cũng như phương hướng hoạt động những tháng cuối năm 2021 và thời gian tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của Hội đồng, góp phần tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính.

Các thành viên Hội đồng cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách đối với các ngành kinh tế mũi nhọn và cải cách các vấn đề đang là rào cản, thách thức cho doanh nghiệp phát triển cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư thương mại, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2021 và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng cần phát huy, đẩy mạnh hơn nữa vai trò đầu mối giữa Chính phủ với người dân doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Các Bộ, ngành tăng cường công tác tổ chức, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp; tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025…

Bộ trưởng đề nghị Ban Thư ký Hội đồng tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng và hoàn thiện báo cáo và giải trình đầy đủ để trình Chính phủ cho ý kiến, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm gắn kết công tác hoạt động của Hội đồng với hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương.

Thảo Nguyên

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn