TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2022 16:51

Tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 04/5/2022, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội có văn bản số 1517/SLĐTBXH-GDNN về việc tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa với những nội dung cơ bản sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về chính sách hỗ trợ cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị quản lý. 

2. Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả 

2.1. Đối tượng hỗ trợ 

- Người lao động khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống đạt đủ điều kiện quy định thì được hỗ trợ chi phí đào tạo. 

- Các lao động đạt đủ điều kiện theo quy định, ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và các người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động ở các địa bàn nông thôn, miền núi và các doanh nghiệp do nữ làm chủ. 

2.2. Trình độ và ngành, nghề hỗ trợ đào tạo 

- Ngành, nghề đào tạo do doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn, xác định nhưng phải phù hợp với ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và có trong danh mục ngành, nghề được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. 

- Trình độ đào tạo: Các khóa đào tạo ở trình độ sơ cấp theo quy định (Chương trình đào tạo có thời gian thực học từ 300 giờ trở lên, được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học) hoặc đào tạo dưới 03 tháng theo quy định. 

- Hình thức đào tạo:

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa cử người lao động đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng được tổ chức học theo lớp riêng hoặc học hòa nhập cùng với người học của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức học tại doanh nghiệp. 

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể trực tiếp đào tạo nghề cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp nếu có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo quy định hoặc được tổ chức đào tạo nghề dưới 03 tháng nếu có đủ điều kiện quy định và được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính kiểm tra các điều kiện tổ chức đào tạo theo quy định và có ý kiến bằng văn bản về: Tên nghề đào tạo, chương trình đào tạo, quy mô, địa điểm tổ chức đào tạo... 

2.3. Kinh phí hỗ trợ 

Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc trình độ đào tạo từ 03 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. 

Đức Đạt

 

 

 

Các tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn