TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/09/2021 10:29

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ ĐÃ ĐƯỢC CẤP MÃ QR CODE

(Vi phạm hành chính về thông tin trên mạng, vi phạm quy định liên quan đến cản trở, chống lại người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19)

(Kèm theo Công văn số 5590/UBND-NC ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

HÀNH VI VI PHẠM

(Mô tả hành vi vi phạm)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

HÌNH THỨC XỬ PHẠT CHÍNH

HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I. Vi phạm hành chính về thông tin trên mạng (Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử) ([1])

  1.  

Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân

Điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

- Buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật.

- Buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền.

 

 

- Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trưởng Công an cấp huyện và các chức danh tương đương.

- Giám đốc Công an thành phố.

 

- Người có thẩm quyền xử phạt tại cột 7.

- Công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  1.  

Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân

Điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng

 

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật

 

- Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

- Giám đốc Công an thành phố.

  1.  

Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật:

- Sử dụng mã nhận diện QR Code đã được cấp cho tổ chức, cá nhân khác;

- Phương tiện vận tải được cấp mã nhận diện QR Code của ngành Giao thông vận tải: Đúng biển số xe, nhưng không đúng lái xe;

- …

 

 

 

 

Điểm e, khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng

 

 

- Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Công an thành phố.

II. Vi phạm quy định liên quan đến cản trở, chống lại người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình) ([2])

  1.  

Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân

 

 

- Chủ tịch UBND các cấp;

- Trưởng công an cấp huyện và chức danh tương đương; Giám đốc Công an thành phố;

- Chánh thanh tra các Sở có liên quan;

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đang thi hành công vụ; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

 

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại cột 7.

- Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 

  1.  

 Hành vi dùng vũ lực; đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự

Điểm a, b Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân

 

 

- Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh;

- Trưởng công an cấp huyện và chức danh tương đương; Giám đốc Công an thành phố;

- Chánh thanh tra các Sở có liên quan;

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đang thi hành công vụ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

 

 

 

 

 

(1) Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm tại cột 4 Mục I là mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức.

(2) Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm tại cột 4 Mục II là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn