TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/06/2021 10:17

Sẽ có án lệ đối với tội mua bán người

Ngày 11/5/2021, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Công văn 50/TANDTC-TH yêu cầu tòa án các cấp tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án về mua bán người làm cơ sở để sửa đổi Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150, Điều 151 Bộ luật Hình sự và nghiên cứu phát triển án lệ.

Theo Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của hệ thống tòa án nhân dân vừa được Tòa án nhân dân Tối cao ban hành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án về mua bán người.

Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu các tòa án cần chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử để Tòa án nhân dân Tối cao kịp thời phối hợp với liên ngành Trung ương hướng dẫn bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác xét xử các vụ án về mua bán người, đảm bảo 100% các vụ án phải được giải quyết, xét xử trong thời hạn của pháp luật; đảm bảo chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án về mua bán người đạt từ 90% trở lên. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án lớn, án trọng điểm về mua bán người và tội phạm có liên quan; không ngừng nâng cao chất lượng công tác xét xử; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác bảo vệ quyền của nạn nhân (nhất là phụ nữ, trẻ em, người dưới 18 tuổi) trong quá trình xét xử...

Đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, thẩm phán trực tiếp thụ lý, giải quyết các vụ án về mua bán người; phân công các thẩm phán có kinh nghiệm để giải quyết các vụ án về mua bán người. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa án trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Phối hợp với Bộ Công an để thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác ASEAN-Australia (ASEAN-ACT) trên cơ sở Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc về phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Bên cạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Tòa án nhân dân Tối cao về công tác xét xử các vụ án mua bán người đối với Tòa án nhân dân các cấp, Ban Chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm của Tòa án nhân dân chủ động phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm công tác phòng, chống mua bán người ở các địa phương được xác định, lựa chọn là địa bàn trọng điểm; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người của Tòa án qua từng năm, từng giai đoạn.

Minh Anh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn