TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/10/2021 08:20

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19  trên công trình xây dựng

Ngày 23/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 3373/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng”, trong đó yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nêu sau:

1. Yêu cầu cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng “Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng”.

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế, địa phương và Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn.

3. Đối với các khu vực, địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc sau:

- Công trình phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công.

- Các công trình dùng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung.

- Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); Công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc nếu dừng có thể ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề.

- Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

- Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng trong khu dân cư có hàng rào che chắn xung quanh khu vực xây dựng và có khoảng cách đến nhà, công trình lân cận, trục đường giao thông chính tối thiểu từ 30 m trở lên. Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, số lượng lao động có mặt tại công trình xây dựng không quá 10 người.

Riêng đối với khu vực có mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ) đều phải tạm dừng thi công, xây dựng trừ trường hợp phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch.

Khánh Thành

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn