TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/10/2022 15:21

Chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Hỏi: Tôi năm nay 72 tuổi, chồng tôi 74 tuổi. Vợ chồng tôi sinh được 01 người con gái nhưng đã đi lấy chồng xa. Hiện nay, vợ chồng tôi tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm lại không có lương hưu hàng tháng nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Tôi muốn biết, có chính sách nào hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho những đối tượng như vợ chồng tôi không?

(Trần Thị Đằm, huyện An Dương, Hải Phòng)

Trả lời:

Tại Kỳ họp thứ 6 ngày 20/7/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 đã thông qua Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố. Theo đó, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại thành phố Hải Phòng sẽ được hỗ trợ thu nhập hàng tháng, cụ thể như sau:

* Đối tượng và mức hỗ trợ:

1. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ được hỗ trợ thêm hàng tháng để đảm bảo tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước bằng với mức thu thập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực nông thôn; 2.000.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực thành thị.

2. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là trẻ em dưới 16 tuổi (không phải là trẻ em mồ côi), người mắc bệnh thuộc Danh mục các loại bệnh được hỗ trợ (đính kèm Nghị quyết) và người thuộc hộ cận nghèo là người cao tuổi cô đơn, người nhiễm HIV/AIDS, mà các đối tượng này không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội được hỗ trợ hàng tháng bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là:

+ 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực nông thôn;

+ 2.000.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực thành thị.

3. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên đến 80 tuổi; không phải là người cao tuổi cô đơn) có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, ốm đau thường xuyên nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo trợ xã hội; không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ hàng tháng 1.000.000 đồng/người/tháng.

* Thời gian hỗ trợ: Từ 01/08/2021 đến hết năm 2025

* Điều kiện hỗ trợ: Các đối tượng được hỗ trợ tại thời điểm xét hưởng chính sách là thành viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo mà trong hộ không có người trong độ tuổi lao động, hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng dưới 18 tuổi và đang học văn hóa, học nghề, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng bị bệnh/chấn thương nặng đang chữa bệnh chưa có khả năng làm việc tạo ra thu nhập.

Như vậy, vợ chồng bà Đằm là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, đau ốm không có lương hưu hàng tháng là đối tượng được thành phố hỗ trợ thu nhập hàng tháng theo quy định trên.

Trợ giúp viên pháp lý Vũ Thị Minh Hiếu

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn