TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/10/2022 14:11

Xử phạt đối với người có hành vi vi phạm quy định về chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

(Theo Điều 23 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 26/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế)

 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với học sinh, sinh viên, học viên hoặc người đến xin học;

- Cản trở học sinh, sinh viên, học viên tham gia hoạt động, dịch vụ của cơ sở giáo dục vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên trong gia đình có người nhiễm HIV;

- Cản trở tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì lý do nhiễm HIV;

- Từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận, thực hiện việc mai táng, hỏa táng đối với thi hài, hài cốt của người nhiễm HIV.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người lao động dự tuyển, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng theo quy định của Chính phủ;

- Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên bị từ chối vì nhiễm HIV.

- Từ chối tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì lý do nhiễm HIV;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội nhiễm HIV vào cơ sở bảo trợ xã hội.

- Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi người được giám hộ nhiễm HIV;

- Tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên tham gia các hoạt động, dịch vụ của cơ sở vì lý do người đó nhiễm HIV;

- Phân biệt đối xử trong chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử.

- Bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao động nhiễm HIV.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá trình làm việc của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV.

- Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm nhiệm vì lý do người lao động nhiễm HIV;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc điều chuyển lại vị trí công tác đối với người lao động.

- Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động nhiễm HIV.

- Kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV.

- Sử dụng hình ảnh, thông điệp truyền thông có tính chất kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, thành viên gia đình người nhiễm HIV;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm, trường hợp không loại bỏ được thì buộc tiêu hủy sản phẩm truyền thông.

Lưu Minh

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn