TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/11/2021 16:04

Mức xử phạt đối với hành vi lạm quyền và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?

Hỏi: Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về những vụ việc liên quan đến một số đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cấu kết, thông đồng thực hiện hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản trái phép của tổ chức, cá nhân. Đề nghị cho biết mức xử phạt đối với hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ và hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được pháp luật quy định như thế nào?

                                (Trần Mai Anh, xã Tân Tiến, huyện An Dương)

Trả lời: Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 357 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017). Theo đó, hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nếu đủ căn cứ để xử lý, đối tượng vi phạm có thể bị phạt tiền cao nhất lên tới 100 triệu đồng; mức xử lý trách nhiệm hình sự cao nhất lên tới 20 năm tù, cụ thể như sau:

“1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 a) Có tổ chức;

 b) Phạm tội 02 lần trở lên;

 c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

 3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

 4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

 5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”.

 Đối với hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khi đủ căn cứ truy cứu hình sự thì đối tượng vi phạm có thể bị phạt cao nhất lên tới 12 năm tù. Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định cụ thể như sau:

“1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

 a) Làm chết người;

 b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

 c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

 d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

 a) Làm chết 02 người;

 b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

 c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

 a) Làm chết 03 người trở lên;

 b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

 c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

 4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Hà Châu

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn