TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/07/2023 10:00

Một số kết quả tổng kết 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở

 

Quận Hải An

Hiện nay, trên địa bàn quận Hải An có 85 tổ hòa giải và 390 hòa giải viên, thành viên của tổ hòa giải ở cơ sở được kiện toàn và có biến động theo từng năm. Đội ngũ hòa giải viên cơ sở bao gồm các bác tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và các Chi hội trưởng của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội; các bác luôn có tinh thần, trách nhiệm, kịp thời hòa giải khi xảy ra những vụ việc mâu thuẫn trên địa bàn tổ dân phố, nên đa số các vụ việc mâu thuẫn đều được hòa giải kịp thời.

Từ năm 2014 đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 617 vụ việc, hòa giải thành 543 vụ việc, không thành 74 vụ việc, đạt tỷ lệ hòa giải thành là 88%. Lĩnh vực phát sinh nhiều nhất là liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình.

Quận Lê Chân

Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 17 Kế hoạch và 12 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác hòa giải ở cơ sở. Trên toàn địa bàn quận đã tổ chức và lồng ghép tổ chức 160 hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Hòa giải ở cơ sở với hơn 20.000 lượt người tham dự. Cấp phát gần 100 đầu sách và trên 14.000 tờ gấp pháp luật tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường bộ, Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Thanh niên, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,… và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên.

Huyện Vĩnh Bảo

Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho hơn 15.000 lượt hòa giải viên ở cơ sở; đã phối hợp với Sở Tư pháp thành phố tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải, phổ biến những quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật phòng, chống ma túy cho hơn 800 hòa giải viên trên địa bàn huyện; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật trợ giúp pháp lý.

Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng bộ tài liệu “Hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên” và gửi trực tiếp đến các tổ hòa giải trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó đã cấp phát hơn 100.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến cán bộ và nhân dân; trang bị hơn 500 sách nghiệp vụ và 800 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các tổ hòa giải ở cơ sở. Duy trì chuyên mục phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh huyện 2 buổi/ tháng với thời lượng 5 – 7 phút/lần; Đài truyền thanh các xã, thị trấn đã duy trì chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Huyện Tiên Lãng

100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện có tổ hòa giải được công nhận đúng theo quy trình, quy định của Luật hòa giải cơ sở; toàn huyện có 203 tổ hòa giải cơ sở với 1245 hòa giải viên được kiện toàn đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt công tác phối hợp với Sở Tư pháp về công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

Phòng Tư pháp huyện đã biên soạn, cấp phát hơn 1260 bộ tài liệu, khoảng 5450 tờ gấp pháp luật, sách, đề cương tuyên truyền pháp luật cho tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở. Hàng năm 100% hòa giải viên được tập huấn nghiệp vụ về nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Qua hoạt động tập huấn các hòa giải viên biết vận dụng nghiệp vụ vào hoạt động hòa giải ở cơ sở trong việc thực hiện giải quyết các vụ việc tại địa phương. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết kịp thời tại các mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Nguyễn Anh

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn