TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/07/2022 09:43

Hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được ban hành đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng để thiết lập trật tự, kỷ cương về an toàn giao thông đường bộ, góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước.

Tuy nhiên, qua 12 năm thực hiện, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

Một là, nhiều quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa phù hợp và còn bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện như thiếu các khái niệm liên quan đến an toàn giao thông; Không quy định hoặc quy định không cụ thể, không đầy đủ về các nội dung như độ tuổi người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện; quy tắc ưu tiên “rẽ phải - đi thẳng - rẽ trái”; dừng, đỗ xe; cấm lùi xe trên đường một chiều hoặc đường đặt biển cấm đi ngược chiều; nhường đường cho các xe đi cùng chiều phía sau, khi chuyển hướng… Đối với đường cao tốc, không có tốc độ giới hạn tối đa cho từng loại phương tiện, nên nhiều xe trọng tải lớn chạy với tốc độ cao gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, một số quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ của Công ước Viên năm 1968 mà Việt Nam tham gia chưa được nội luật hóa vào Luật giao thông đường bộ hiện hành, do đó cần phải được khắc phục.

Hai là, kết quả kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông chưa vững chắc, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông vẫn cao, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông, trong đó có rất nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm thương vong nhiều người.

Ba là, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến, người tham gia giao thông chưa thực sự tự giác, còn hiện tượng đối phó, thậm chí chống đối người thi hành công vụ...

Bốn là, công tác quản lý an toàn người điều khiển phương tiện chưa quy định cụ thể và chặt chẽ về điều kiện sức khỏe, độ tuổi, loại giấy phép lái xe; về tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; quản lý cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe…

Năm là, công tác quản lý về an toàn của phương tiện còn hạn chế. Cụ thể, Điều 54 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 giao nhiệm vụ cho Bộ Công an thực hiện cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới, Bộ Quốc phòng thực hiện cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng. Tuy nhiên, Điều 55 và Điều 57 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 lại giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật của các loại phương tiện và thực hiện việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe máy chuyên dùng.

Như vậy, khi các ngành cùng thực hiện việc quản lý an toàn của phương tiện nhưng việc kết nối, chia sẻ thông tin còn hạn chế, dẫn đến giảm hiệu quả trong công tác quản lý.

Sáu là, các biện pháp tổ chức giao thông an toàn, giải quyết tai nạn giao thông, thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm còn chung chung, sơ sài, phải ban hành nhiều văn bản dưới luật để thực hiện.

Bảy là, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tuy đã được quan tâm thực hiện, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; các ngành, các cấp đã tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nhưng chưa thường xuyên, liên tục.

Tám là, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại được trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn hạn chế; thiếu các quy định cụ thể và chặt chẽ về việc đầu tư, lắp đặt, quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng hệ thống giám sát về trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác chỉ huy điều khiển giao thông, phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng như các vấn đề về an ninh, trật tự diễn ra trên các tuyến giao thông đường bộ.

Một số vấn đề nhằm hoàn thiện pháp luật về an toàn giao thông đường bộ

Cần hoàn thiện, ban hành luật chuyên ngành để điều chỉnh cụ thể, toàn diện lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Sau khi tách thành hai luật, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cần kịp thời ban hành các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư liên tịch, thông tư hướng dẫn để cụ thể hóa và triển khai thực hiện tạo ra một hành lang pháp lý để giải quyết những vấn đề cấp bách thực tiễn đang đặt ra trong tình hình hiện nay về trật tự an toàn giao thông.

  Khi xây dựng, hoàn thiện các nội dung của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cần tuân thủ nguyên tắc kế thừa các quy tắc giao thông đường bộ và những nội dung đã được quy định trong Luật Giao thông đường bộ 2008, đồng thời tập trung pháp điển hoá các chế định liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang phát sinh nhiều vấn đề bất cập; bổ sung những vấn đề mới và có tính toán đến những vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai.

Qua quá trình lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật cần tập trung vào các chính sách: Quy tắc giao thông đường bộ; Điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Chỉ huy, điều khiển giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; Tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đường bộ; Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ…

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn