TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/05/2023 11:02

Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”  giai đoạn 2023-2027

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 11/05/2023 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2027.

1. Mục tiêu cụ thể của Đề án:

- 90% cán bộ đoàn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

- 80% cán bộ đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

- 100% cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ cấp Trung ương được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn

+ Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt tới đội ngũ cán bộ đoàn các cấp những chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn.

+ Quán triệt các nội dung cơ bản của Đề án bồi dưỡng cán bộ đoàn giai đoạn 2023 - 2027 và yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch hoặc đề án trình cấp ủy, chính quyền cùng cấp phê duyệt.

+ Tổ chức nghiên cứu xây dựng và ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp phù hợp với tình hình mới. Chương trình được thiết kế linh hoạt áp dụng cho nhiều địa bàn, đối tượng bao gồm các nội dung chính sau:

Các chương trình do Trung ương Đoàn tổ chức bồi dưỡng:

Bồi dưỡng theo chức danh: Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản về công tác Đoàn, Hội, Đội; Bồi dưỡng theo chuyên môn, nghiệp vụ; Bồi dưỡng các chương trình mới, đáp ứng hội nhập quốc tế: Khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo; Chuyển đổi số và kinh tế số trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Lãnh đạo quản lý; Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên.

+ Các chương trình do tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp:

Hằng năm, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ tình hình, nhu cầu và điều kiện của địa phương, đơn vị để xác định chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn theo phân cấp quản lý, bao gồm: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ đoàn chuyên trách đang công tác tại Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở; Bồi dưỡng chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện và cấp cơ sở; Bồi dưỡng Bí thư chi đoàn;  Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo nhu cầu công tác Đoàn, Hội, Đội ở các địa phương, đơn vị.

+ Đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức bồi dưỡng: tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; kết hợp giữa học tập và nghiên cứu, khảo sát thực tế, phù hợp với điều kiện, thời gian, không gian, số lượng học viên của từng đối tượng, khu vực.

- Nghiên cứu, khảo sát và biên soạn tài liệu bồi dưỡng

Tổ chức hội thảo khoa học; Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kết hợp học trên lớp và tìm hiểu thực tiễn phù hợp với từng đối tượng; Ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng giáo trình, học liệu, bài giảng trực tuyến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu số hóa công tác bồi dưỡng lý thuyết, nghiệp vụ và kỹ năng công tác.

- Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án

3. Lộ trình thực hiện Đề án

Năm 2023: Xây dựng chương trình tài liệu, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên và tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.

Năm 2023 - 2027: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng cán bộ đoàn theo kế hoạch.

Năm 2027: Tổ chức đánh giá tổng kết việc thực hiện, xây dựng Đề án giai đoạn tiếp theo.

Phạm Việt

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn