TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/04/2022 16:25

Kết quả rà soát văn bản  phải phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu tại Cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2022 tập trung vào 02 nhóm nhiệm vụ

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện nay về cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu và phạm vi rà soát đã xác định. Qua rà soát, Tổ công tác phát hiện, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn.

 Trong năm 2022, Tổ công tác xác định tập trung vào 02 nhóm nhiệm vụ, gồm: Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL; Tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm văn bản QPPL còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành. Ngoài ra, Tổ công tác cũng dự kiến tổ chức các đoàn khảo sát kết hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến, nắm bắt, tiếp nhận các thông tin phản ánh về nhóm văn bản QPPL không phù hợp với thực tiễn tại một số địa phương; tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội ngành, nghề để tiếp nhận, trao đổi, thảo luận về vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật...

Lựa chọn rà soát những vấn đề mang tính liên ngành, có nhiều vướng mắc

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định: Kết quả rà soát  văn bản QPPL có ý nghĩa quan trọng và phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra những điểm hạn chế còn tồn tại, như: thời gian qua, chưa tổ chức được nhiều hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn; chất lượng rà soát của một số nhóm chuyên sâu còn hạn chế, tiến độ rà soát chưa đáp ứng được yêu cầu...

Trong năm 2022, Tổ công tác sẽ tập trung đôn đốc quá trình hoàn thiện pháp luật trên cơ sở kết quả rà soát của hai năm 2020 và 2021; tiếp tục rà soát theo một số chuyên đề, chú trọng các kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đối với các vấn đề rà soát chuyên đề chuyên sâu, sẽ lựa chọn những vấn đề mang tính liên ngành, những lĩnh vực đang có nhiều vướng mắc mà nếu tháo gỡ được sẽ có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Thành Đức

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn