TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/04/2022 11:23

Hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

 Vừa qua, Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) tổ chức cuộc họp với đại diện Ủy ban Xã hội của Quốc hội để rà soát hồ sơ trước khi trình cơ quan có thẩm quyền.

Dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng bổ sung một số quy định về báo tin, tố giác về bạo lực gia đình; biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ ngay cho người bị bạo lực gia đình; cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã; cấm tiếp xúc theo quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng; giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc; chăm sóc người bị bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tư vấn pháp lý, tâm lý cho người bị bạo lực gia đình; cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí cao về những nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Ngoài ra, một số nội dung được các đại biểu quan tâm trao đổi về việc xử lý vụ việc bạo lực gia đình; xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong công tác hòa giải ở cơ sở; các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình phải thống nhất... 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban Soạn thảo, Tổ biên tập đã tiếp thu từng nội dung trong các điều, khoản của dự thảo. Các nội dung được trao đổi, thảo luận kỹ về trách nhiệm xác minh, xử lý tin báo về vụ việc bạo lực gia đình; sử dụng thiết bị hỗ trợ để xác định vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình; yêu cầu người gây bạo lực gia đình đến trụ sở Công an cấp xã; hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu cho người bị bạo lực gia đình; bảo vệ người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và người báo tin, tổ giác vụ việc bạo lực gia đình; hỗ trợ người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và người tố giác hành vi bạo lực gia đình, trung tâm trợ giúp pháp lý; cơ sở phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn đối với nhân viên tại cơ sở phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng...

Phạm Đức

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn