TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/04/2022 14:38

Xe khách được phép hoạt động ở cả vùng có dịch cấp 4

 Ngày 22/3/2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 359/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đối với 03 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/3/2022.

 Theo Quyết định số 359/QĐ-BGTVT: Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng biển; cảng, bến thuỷ nội địa; đầu mối xếp dỡ hàng hoá khác trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.

Hoạt động vận tải đường bộ (bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19).

Như vậy, điểm mới của Quyết định số 359/QĐ-BGTVT so với Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 là cho phép xe khách được hoạt động ở cả địa bàn có dịch cấp 4.

Thái Sơn

 

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn