TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/04/2022 16:26

 Tiếp tục lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Vừa qua, tại Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Về điều chỉnh Chương trình năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc đổi tên dự án Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và mở rộng phạm vi sửa đổi của Luật; bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu…

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý lùi thời điểm trình 1 kỳ họp (từ Kỳ họp thứ 3 chuyển sang Kỳ họp thứ 4) và xem xét vào Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đồng ý bổ sung dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào Chương trình năm 2022 vì còn nhiều nội dung chính sách chưa được làm rõ; đề nghị Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng hơn, khả thi hơn để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục bổ sung vào Chương trình các dự án luật cấp bách, rà soát 97/137 nhiệm vụ lập pháp chưa hoàn thành, trong đó có 72/97 nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm 2022. Tiếp tục rà soát sửa đổi những luật có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống như Luật các tổ chức tín dụng, Luật Đấu giá tài sản, các Luật về thuế và một số luật trong lĩnh vực tư pháp.

Nguyên Thảo

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn