TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/03/2024 11:08

Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Để truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tập trung nội dung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Đồng thời, vận động xã hội thực hiện phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em", hỗ trợ mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp; mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em; ngày 12/3/2024 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn số 982/BLĐTBXH-CTE hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 (Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024).

Với Chủ đề là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội đã đưa ra các thông điệp, khẩu hiệu truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Cụ thể:

- Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em.

- Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách đối với trẻ em.

- Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước.

- Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Tổng đài 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.

- Phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển bền vững.

- Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện.

- Phòng, chống tai nạn, thương tích để bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

- Gia đình, cộng đồng giám sát, trông giữ trẻ em để phòng, chống đuối nước.

- Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn