TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/10/2022 15:23

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông thành phố Hải Phòng  lần thứ tư, năm 2022 - 2023

          Vừa qua, ngày 26/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3578/QĐ-UBND về Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật Nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022-2023.

          Hội thi được tổ chức nhằm đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của nông dân thành phố, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nông dân; đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thành phố; lựa chọn những công trình, giải pháp, mô hình xuất sắc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ X.

         Cơ quan tổ chức: Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.

        Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Sở Nội vụ; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Báo Nông thôn ngày nay.

          Lĩnh vực thi: Tất cả các giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội ở nông thôn đều có quyền tham gia dự Hội thi gồm các lĩnh vực sau:

          + Trồng trọt (bao gồm cả lâm nghiệp, thủy nông).

          + Chăn nuôi (bao gồm cả thủy, hải sản).

          + Cơ khí và Chế biến nông sản.

          Đối tượng dự thi

          - Mọi cá nhân đang làm nghề nông đang sống ở nông thôn hoặc là các tổ chức, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không ở khu vực nông thôn tuy nhiên có những sáng kiến kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật và áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả đều có quyền tham dự Hội thi.

          - Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể.

          - Người dự thi có quyền nhờ người khác làm sản phẩm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình và là đồng tác giá đề tài, sáng kiến dự thi.

          -  Các tác giả đã có giải pháp tham dự các Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông những Hội thi trước mà chưa đạt giải, nếu có cải tiến thì có thể đăng ký tham gia Hội thi này.

          - Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp có sử dụng ngân sách nhà nước đang thực hiện hoặc đã được đánh giá, nghiệm thu không thuộc đối tượng tham dự Hội thi này.

         Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp kỹ thuật

         - Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam: Giải pháp kỹ thuật chưa được công bố dưới hình thức trên các phương tiện thông tin chính thức, chưa đăng ký bản quyền sáng chế, giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ. Giải pháp kỹ thuật đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc giải pháp đã xuất hiện ở trong nước, nhưng lần đầu tiên được tác giả áp dụng hoặc chế tạo và có cải tiến so với sản phẩm đã có.

         - Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội: Giải pháp kỹ thuật mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết trước đó ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

          - Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp kỹ thuật dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

          Hồ sơ dự thi

         Mỗi hồ sơ gồm 2 bộ, mỗi bộ bao gồm 03 loại tài liệu, trình bày trên khổ giấy A4, gồm: Phiếu đăng ký dự thi; Bản mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi; Toàn văn giải pháp kỹ thuật dự thi.

         Nộp, nhận hồ sơ dự thi

         Hồ sơ dự thi gửi đến Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022 - 2023 theo địa chỉ sau:

         Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng - Địa chỉ: Số 51 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng; e-mail: kinhtexahoi.hndhp @gmail.com; điện thoại: 02253.845.340.

         Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

         + Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi

đến hết ngày 20/3/2023.

         + Chấm các giải pháp dự thi trong tháng 4 và tháng 5/2023

         + Công bố giải pháp được chọn vào chung khảo tháng 6/2023

         + Lễ trao giải thưởng được tổ chức vào quý 3/2023.

         Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 3 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

         Đánh giá giải pháp dự thi: Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi quy định.

         Cơ cấu giải thưởng, quyền lợi của tác giả đạt giải

         -  Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa 01 giải nhất.

         - Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa 02 giải nhì.

         - Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa 03 giải ba.

         - Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa 03 giải khuyến khích

       Các giải thưởng bao gồm: Tiền thưởng, Giấy chứng nhận đạt giải của Ủy ban nhân dân thành phố. Các đơn vị, tổ chức khác có thể trao một số giải phụ (nếu có).

         Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao sẽ được lựa chọn tham gia Hội thi

Sáng tạo kĩ thuật Nhà nông toàn quốc.

         Khen thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất Hội thi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội.

         Ban Tổ chức, Ban thư ký, Hội đồng giám khảo

         Ban Tổ chức Hội thi bao gồm đại diện lãnh đạo của Hội Nông dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố. Trưởng ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đảm nhiệm. Trưởng ban Tổ chức hội thi thay mặt các thành viên Ban Tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, ban hành Quy định về chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi.

         Ban Thư ký Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn thành phố.

         Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, các nhà phân tích thuộc các lĩnh vực dự thi giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

         Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Khi các giải pháp dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành.

          Quyền công bố: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định trao giải, tác giả có trách nhiệm gửi cho Ban Tổ chức hội thi các tài liệu dưới dạng file mềm sau đây:

           + Phiếu đăng ký dự thi, bản tóm tắt giải pháp dưới dạng file văn bản word.

           + Các file ảnh giới thiệu giải pháp (bmp,pngjpeg...) nếu có.

           + Các video phóng sự về giải pháp nếu có.

           - Ban Tổ chức Hội thi sẽ công bố nội dung các giải pháp sau khi trao giải lên hệ thống thông tin truyền thông như Cổng thông tin điện tử thành phố, báo chí, truyền hình, kỷ yếu trừ những giải pháp thuộc diện bảo mật quốc gia.

                                             Quang Hưng

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn