TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/03/2024 10:53

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố

Ngày 05/02/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động và tập trung sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2024 được tổ chức trên địa bàn thành phố. Hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024 trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường; Tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2024. Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là: “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”.

1. Hoạt động trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

 Hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được tổ chức rộng khắp trên địa bàn thành phố; trong đó, các sự kiện, hoạt động chính bao gồm:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Công Thương, các cơ quan truyền thông trung ương tại Hải Phòng... Tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích và thực hiện các hoạt động tuyên truyền tại trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các tuyến phố, địa điểm công cộng trên địa bản thành phố trên giao diện của các sàn thương mại điện tử, các cửa hàng hoặc các hình thức kinh doanh trực tuyến khác.

Xây dựng và phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024. Các nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội, thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững. Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường…

- Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.

- Tổ chức Chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổ chức “Tuần lễ doanh nghiệp tri ân người tiêu dùng": - Thời gian thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, dịch vụ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng:

Các hoạt động tiếp nối tháng cao điểm

- Kết thúc tháng cao điểm, trong các tháng còn lại của năm 2024, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần phát huy những kết quả đạt được trong tháng cao điểm, tiếp tục quan tâm, tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tại địa phương, đơn vị và trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động. Căn cứ theo đặc điểm, tình hình thực tế các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể xây dựng và thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng theo ngày, tuần, tháng để tập trung vào nhóm người tiêu dùng tại địa phương hoặc trong lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

Tổ chức thực hiện

Sở Công thương chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công thương, các Sở, ban, ngành thành phố để tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 và các hoạt động liên quan; hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; Chỉ đạo, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính, tại cổng các cơ quan, doanh nghiệp, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị…

Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn Sở Công thương, các đơn vị có liên quan trong công tác thanh, quyết toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công thương chỉ đạo và cung cấp thông tin tuyên truyền, quảng bá các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024; tuyên truyền chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch, đảm bảo tính chính xác, hiệu quả của thông tin tuyên truyền.

 Các Sở: Văn hóa và Thể Thao, Xây dựng, Giao thông vận tải phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng cáo, treo băng rôn tại các tuyến đường theo quy định để hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bản thành phố.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian diễn ra các hoạt động chính bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và muối. Trong đó tập trung vào công tác đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản từ quá trình sản xuất đến khi lưu thông ra ngoài thị trường.

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong việc đánh giá và công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Cục Quản lý thị trường thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ, giải quyết khiếu nại và nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng: Tổ chức ghi hình và đưa tin tuyên truyền trước, trong Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên sóng truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động chính theo chuỗi sự kiện tại Kế hoạch này. Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tuyên truyền, quảng bá thông tin các hoạt động nhân Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên sóng truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động chính theo chuỗi sự kiện tại Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông tin các hoạt động về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024. Vận động, kêu gọi các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bản hưởng ứng, thực hiện các hoạt động hướng về người tiêu dùng. Căn cứ tình hình thực tế, xây dựng Kế hoạch và tổ chức 02 hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 tại địa phương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức xã hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố: Phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.

Hội đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố: Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Ngọc Chi

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn