TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/12/2022 15:09

Triển khai thực hiện 02 Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025

Thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 422/KH-BCA-V01 ngày 08/10/2021 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Chương trình trong Công an nhân dân, Công văn số 2499/C04-P9 ngày 13/7/2022 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về việc đề nghị triển khai 03 Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND triển khai thực hiện 02 Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.

Mục đích, yêu cầu

Hoàn thành các chỉ tiêu đã nêu trong Dự án theo đúng thời gian quy định với hiệu quả cao nhất, có sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong từng nhiệm vụ của Dự án.

Nâng cao hiệu quả, năng lực công tác của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, công tác giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn.

Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các lực lượng nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện. Bảo đảm nguyên tắc trong sử dụng và quản lý kinh phí, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí được cấp.

Nhiệm vụ trọng tâm

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được nêu trong 02 Dự án; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc huy động và sử dụng nguồn lực tham gia thực hiện các Dự án:

Dự án 2: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm”.

Dự án 3: “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn”.

- Rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy; chủ động lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế phát sinh người nghiện mới, sử dụng trái phép chất ma túy.

- Tổ chức phòng ngừa, giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn; đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, tập trung rà soát các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

- Thực hiện công tác điều tra cơ bản về phòng, chống ma túy theo 5 lĩnh vực xuyên suốt bảo đảm nắm chắc tình hình, xác định rõ tuyến, địa bàn, điểm, tụ điểm, đối tượng để phân loại áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy.

- Thường xuyên rà soát, xác định và nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tập trung đấu tranh, giải quyết các điểm, tụ điểm, không để tái phức tạp trở lại.

- Xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn; rà soát, xác minh, lập hồ sơ, phân loại các đối tượng có biểu hiện hoạt động hiện hành, áp dụng các biện pháp và đối sách tiến hành phòng ngừa nghiệp vụ phù hợp.

Công an thành phố là đơn vị chủ trì, thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 799 thành phố, chủ động tham mưu trong công tác chỉ đạo, điều hành, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện 02 Dự án; tham mưu tiến hành kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Hải quan kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất, nhập khẩu để thực hiện hành vi phạm tội ma túy, đặc biệt là mua bán, vận chuyển tiền chất để sản xuất trái phép ma túy tổng hợp. Nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy; phối hợp làm tốt công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố lựa chọn các vụ án ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng làm án điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chủ trì tham mưu Ban chỉ đạo 138 thành phố chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố chủ động phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của 02 Dự án.

Tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực và bảo đảm về điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy các cấp.

Chủ trì dự trù kinh phí thực hiện 02 Dự án; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện.

Mục tiêu cụ thể của Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025:

Phấn đấu kiềm chế tỷ lệ gia tăng số người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm trước. Trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng. Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ hàng năm tăng từ 5% so với năm trước; trên 90% số vụ án ma túy được giải quyết, xét xử; 100% các vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh được xác minh làm rõ.

Số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa tăng từ 5% so với năm trước; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới. Phấn đấu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số “điểm nóng” về ma túy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất. Chất lượng, số lượng tin, bài, sản phẩm truyền thông về phòng, chống ma túy tăng hàng năm.

Kiểm soát chặt chẽ 100% các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; xóa bỏ cơ bản và bền vững việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Trước hết là hợp tác nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống ma túy với các nước có chung đường biên giới.

Thu Hương

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn