TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/05/2021 10:25

Hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung  và kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Ngày 12/5/2021, Ủy ban bầu cử thành phố có Công văn số 95/UBBC-SNV gửi Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các quận, huyện hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử.

1. Căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương và quy mô, số lượng cử tri tại cơ sở cách ly tập trung, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung xem xét, quyết định ghép danh sách cử tri ở cơ sở cách ly tập trung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp, bảo đảm sự thuận tiện và phù hợp với năng lực của chức phụ trách bầu cử trên địa bàn; thực hiện rà soát, bổ sung thành viên Tổ bầu cử, bảo đảm đủ số lượng theo quy định của Luật Bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (có từ 11 đến 21 thành viên; đơn vị vũ trang nhân dân có từ 5 đến 9 thành viên); trong đó chú ý bổ sung thành viên là những người đang làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly tập trung, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu cử tham gia vào Tổ bầu cử và tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên mới được bổ đúng quy định.

Tổ bầu cử, thành viên Tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ tổ chức để cử tri trong khu cách lỵ tập trung thực hiện việc bỏ phiếu có trách nhiệm chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung.

Đối với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung được phép thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều 73 của Luật Bầu cử (bao gồm cả việc thống kê, lập biên bản, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, kiểm phiếu bầu có trong hòm phiếu phụ...) và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử bằng cách thức phù hợp. Thành viên Tổ bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về kết quả kiểm phiếu. Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng, cách ly... cần thiết theo quy định, thành viên Tổ bầu cử chuyển hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử đã được niêm phong cùng biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử về Tổ bầu cử.

2. Trường hợp cơ sở cách ly tập trung, địa bàn phải thực hiện phong tỏa có số lượng cử tri quá lớn hoặc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao thì UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa cân nhắc, có thể quyết định thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa sau khi báo cáo và được sự phê chuẩn của UBND cấp huyện. Trên cơ sở đó, quyết định thành lập Tổ bầu cử để chủ động phụ trách công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu theo quy định.

3. Trường hợp các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có thành viên là người tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 (F1,F2) dẫn đến phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thì tùy tình hình, điều kiện thực tế và nhân sự cụ thể, các địa phương chủ động rà soát, bổ sung, thay thế thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử để vừa bảo đảm đủ số lượng theo quy định của Luật bầu cử vừa đáp ứng yêu cầu của việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; khẩn trương tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử mới được bổ sung, nhất là thành viên các Tổ bầu cử; có cơ chế, phương án sẵn sàng huy động, trưng dụng thêm nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu cử tham gia giúp việc, hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử.

4. Trường hợp bổ sung thành viên Tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu riêng và bầu cử trong cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa phải báo cáo ngay Ủy ban bầu cử thành phố (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp.

                                                                                            Thu Huyền

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn