TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/10/2021 15:00

​​​​​​​MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

Chuyên mục "Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" được tổ chức sản xuất và phát sóng định kỳ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 ban hành Quy chế hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục "Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019.

Ngày 22/10/2021, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã tham gia trả lời Chuyên mục "Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" với chủ đề "Một số hoạt động của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh covid 19" tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu về nội dung trả lời cuộc phỏng vấn.

Câu 1: Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19, hoạt động của Sở Tư pháp nhất là công tác phục vụ tại bộ phận "một cửa" của Sở Tư pháp đã có thích ứng như thế nào?

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, hướng dẫn của Sở Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời để duy trì các hoạt động chuyên môn, đáp ứng nhu cầu dịch vụ hành chính công của cá nhân, tổ chức; Sở Tư pháp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Quyết định thành lập Tổ kiểm soát dịch bệnh của Sở; có các biện pháp linh hoạt tuỳ theo tình hình dịch bệnh để ứng trực, đo nhiệt độ, ghi tên theo dõi, nhắc nhở thực hiện việc đeo khẩu trang, sử dụng nước khử khuẩn, giữ khoảng cách đối với công dân đến liên hệ, giao dịch công việc; đẩy mạnh số hóa các cơ sở dữ liệu ngành tư pháp; khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản; tăng cường họp trực tuyến..v.v…

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc với công dân; giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người, qua đó góp phần phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh đồng thời từng bước đẩy mạnh Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Câu 2: Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã có kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện như thế nào để công tác tuyên truyền pháp luật trong tình hình dịch bệnh đạt hiệu quả?

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng và Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, đề ra các giải pháp tuyên truyền đa dạng, khoa học, phù hợp thực tiễn như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn, in, phát hành sách pháp luật, tờ gấp pháp luật, đề cương và các loại tài liệu khác…

Mặc dù vậy, trong năm 2020-2021, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố cũng chịu nhiều ảnh hưởng, việc thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người dẫn đến không thể tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị trực tiếp. Đó là một khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Sở Tư pháp đã có những giải pháp linh động, sáng tạo nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật như: Biên soạn các tài liệu phát thanh gửi các quận, huyện phát trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh tại 217 xã, phường, thị trấn; phát miễn phí hàng chục nghìn tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh covid-19 gửi qua đầu mối các quận, huyện để gửi tới các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố.

Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thông qua các chuyên mục như: “Bàn tròn pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống”; phối hợp với Báo Hải Phòng xuất bản đều kỳ “Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng”; đăng nhiều tin, bài, giải đáp của đội ngũ luật gia, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật về các vấn đề pháp luật nói chung và pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh covid-19 nói riêng. Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ các nhiệm vụ chung của thành phố và nhu cầu tìm hiểu của người dân.

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin và thói quen của độc giả, nhất là độc giả trẻ; Sở Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố với tên miền http://pbgdpl. haiphong.gov.vn. Trang thông tin do Sở Tư pháp quản lý, vận hành đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2020 đến nay với hơn 750  tin, bài, ảnh. Các thông tin về phòng, chống dịch bệnh được cập nhật thường xuyên, tạo nên một “kênh mới, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, kịp thời.

Với tình hình dịch bệnh covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Một là, xác định nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống, những vấn đề dư luận quan tâm.

- Hai là, đẩy mạnh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến đa dạng, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới.

- Ba là, tăng cường công tác phối - kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh covid 19 nói riêng.

- Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; chuyên trang điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Câu 3: Thời gian qua, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh covid 19. Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đã có những biện pháp cụ thể nào để hướng dẫn các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật hành chính về phòng, chống dịch bệnh covid-19?

Trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương trên cả nước; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu của cả hệ thống chính trị thành phố.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đã tập trung thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

Ngày 10/8/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1215/STP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn về xác định một số hành vi, căn cứ pháp lý và hình thức xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi các Tổ kiểm tra liên ngành, Tổ tuần tra, một số sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị, Tổ kiểm tra, tuần tra theo Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND thành phố trong việc xử lý các vi phạm hành chính về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua việc cử cán bộ làm đầu mối theo dõi, kịp thời phối hợp, hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, trong quá trình thi hành các chỉ đạo về việc bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, cấp giấy có mã QR Code, tạo các “luồng xanh” vận tải, Sở Tư pháp đã kịp thời chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 5590/UBND-NC ngày 16/8/2021 về việc xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ đã được cấp mã QR Code trên địa bàn thành phố; trong đó, tổng hợp 16 nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực nêu trên.

Nhìn chung, thông qua công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đã có những biện pháp hữu hiệu, kịp thời để hướng dẫn các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật hành chính về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; góp phần triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Câu 4: Công tác xây dựng thể chế của thành phố trong bối cảnh phục vụ phòng, chống dịch covid-19 thời gian qua như thế nào?

Trong thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm triển khai đầy đủ, toàn diện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, quy định của các cơ quan Trung ương; đạt kết quả toàn diện, nổi bật.

- Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên, công tác xây dựng thể chế vẫn được quan tâm, hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương. Từ 01/01/2020 đến nay, thành phố đã ban hành 89 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 20 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và 69 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã ban hành rất nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, HĐND thành phố đã ban hành 02 Nghị quyết quy phạm pháp luật là:

- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố;

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 02 quyết định quy phạm pháp luật là:

- Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19.

- Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Các văn bản quy phạm pháp luật trên quy định trực tiếp về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch covid trên địa bàn thành phố và hỗ trợ người dân.

Hiện nay, các Sở, ban, ngành thành phố đang khẩn trương hoàn thiện Dự thảo và tiếp tục trình HĐND, UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống dịch covid-19 góp phần tạo điều kiện thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống dịch và giúp người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19 như:

- Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

- Quyết định quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19;

                             Nguyễn Hà

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn