TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/12/2022 09:05

Quy định về đi làm sớm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Hỏi: Cho tôi hỏi lao động nữ có được đi làm sớm 1 tháng trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con không? Tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản. Do nhu cầu từ phía tôi và cả từ phía công ty nên tôi định đi làm sớm 1 tháng. Vậy thời gian đi làm sớm 1 tháng này tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Trong 1 tháng đi làm sớm đó mà sức khỏe chưa tốt thì có thể nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức hay không?

Ngọc Hằng (xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên)

Trả lời:

Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con như sau:

“1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn đang trong thời gian nghỉ thai sản. Do nhu cầu từ phía bạn và cả từ phía công ty thì bạn có thể đi làm sớm 1 tháng trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định.

Về việc lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội được hướng dẫn như sau:

...

c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

Theo quy định trên, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn. Do đó, trong thời gian bạn đi làm sớm 1 tháng sau thai sản thì thời gian này bạn sẽ phải trích tiền lương hàng tháng để đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Ngoài ra, theo Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Đối chiếu quy định trên, lao động nữ sau khi nghỉ hết thời gian thai sản thì mới được nghỉ để dưỡng sức, phục hồi sức khỏe khi có yêu cầu. Do đó, bạn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 1 tháng nên bạn sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức.

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn