TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/11/2021 16:05

Quyền lợi của phụ nữ theo quy định của pháp luật

Hỏi: Đề nghị cho biết các quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi của phụ nữ?.

  (Nguyễn Minh, xã An Tiến, huyện An Lão)

Trả lời: Quyền lợi của phụ nữ được pháp luật ghi nhận, cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực lao động:

Bộ luật Lao động năm 2019 dành Chương X để quy định riêng đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới. Theo đó, phụ nữ sẽ được hưởng những quyền lợi riêng biệt như:

- Không phải làm thêm giờ, đi công tác xa và làm việc ban đêm nếu mang thai từ tháng thứ 07 trở đi hoặc từ tháng thứ 06 trở đi nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

- Không bị xử lý kỷ luật, không bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian mang thai, đang nuôi con nhỏ...

2. Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng không được yêu cầu ly hôn.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định, nếu ly hôn khi con dưới 36 tháng tuổi thì quyền nuôi con đương nhiên thuộc về người vợ, trừ khi người vợ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

3. Trong lĩnh vực hình sự, pháp luật hình sự cũng có những quy định cho phụ nữ phạm tội. Cụ thể:

- Không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng (Điều 40 Bộ luật Hình sự  2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

- Phụ nữ đang có thai là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự).

- Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi (khoản 4 Điều 36 Bộ luật Hình sự).

Những quy định trên nhằm góp phần đem lại bình đẳng giới giữa nam và nữ. Điều 4 Luật Bình đẳng giới cũng đã nêu rõ: “Mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”.

Huy Quang

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn