TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/06/2022 15:06

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 06/2022

03 hình thức doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị sản xuất, chế biến:

Ngày 10/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2022.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị sản xuất, chế biến theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP gồm các doanh nghiệp sau:

- Là doanh nghiệp đầu chuỗi được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Đang thực hiện hợp đồng mua, bán sản phẩm, dịch vụ hoặc hợp đồng hợp tác, liên kết với doanh nghiệp đầu chuỗi;

- Được các doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

Phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên:

Ngày 11/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2022.

Theo đó, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định như sau:

- Giáo dục mầm non:

+ Lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa thông qua hoạt động giáo dục phát triển thể chất.

- Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

+ Lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa;

+ Thông qua các hoạt động: trải nghiệm, trải nghiệm - Hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.

- Giáo dục đại học:

+ Lồng ghép trong môn học giáo dục quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoại khóa;

+ Phối hợp với các đơn vị có chức năng trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tổ chức hoạt động đào tạo, thực hành, diễn tập phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của các nhà trường.

Việc áp dụng pháp luật khi giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân: Ngày 16/5/2022, Bộ Công an ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BCA về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2022.

Theo đó, việc áp dụng pháp luật khi giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân quy định như sau:

- Việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của công an nhân dân đối với khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư số 23/2022/TT-BCA, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;

- Việc giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự, thi hành án hình sự thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và thi hành án hình sự;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên công an nhân dân có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật với cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong công an nhân dân theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và Thông tư số 23/2022/TT-BCA nhưng không được khởi kiện tại Tòa án hành chính…

Minh Anh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn