TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/09/2022 11:08

Kết quả 10 năm thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp  tại các hội nghị, lớp tập huấn tại thành phố Hải Phòng

Hình thức hội nghị, lớp tập huấn là hình thức phổ biến có hiệu quả nhất, giúp truyền tải nhanh chóng và đầy đủ nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Trong 10 năm qua, tại thành phố Hải Phòng, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp thường xuyên được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, địa bàn và điều kiện cụ thể của từng ngành, từng cấp và đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND các quận, huyện tổ chức hơn 400 cuộc tập huấn, tuyên truyền PBGDPL các Kế hoạch, Chương trình, Đề án tuyên truyền, PBGDPL của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, trong đó chú trọng các nội dung có liên quan đến các chủ đề năm của thành phố, các văn bản pháp luật mới ban hành...

Sở Nội vụ tổ chức hơn 30 cuộc tập huấn, tuyên truyền PBGDPL về Hiến pháp 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thu hút 6.000 người tham dự.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 500 hội nghị cho hơn 110.000 lượt công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức 15 hội thảo truyền thông với 1.500 lượt người tham dự về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội.

Công an thành phố tổ chức 112 hội nghị tập huấn chuyên sâu, về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; 20 lớp bồi dưỡng phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm cho cán bộ đoàn viên trong lực lượng Công an Hải Phòng về kiến thức pháp luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ lực lượng, các quy định về quản lý cán bộ chiến sỹ, phòng ngừa và xử lý vi phạm; 12 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho Công an xã; 36 cuộc tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền 3.340 buổi/ 127.334 lượt người nghe, vận động 1703 lượt chủ phương tiện tàu cá ký cam kết không đưa phương tiện ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép; tổ chức tuyên truyền đặc biệt cho 37.701 tàu nước ngoài/677.962 thuyền viên nước ngoài; tuyên truyền cho 677 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 100 hội nghị, hội thảo tập huấn cho 7.000 lượt công chức, viên chức, người lao động.

Các quận, huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và phục vụ năm chủ đề của thành phố, cụ thể:

Quận Đồ Sơn tổ chức 328 hội nghị/chuyên đề dưới nhiều hình thức kết hợp sinh động, phong phú, tuyên truyền pháp luật đến gần 71.978 lượt người tham dự;

Quận Hồng Bàng tổ chức 4.534 hội nghị với 69.568 lượt người;

Quận Lê Chân tổ chức trên 700 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL với trên 87.000 lượt người tham dự;

Quận Hải An tổ chức 3.808 hội nghị, lớp tập huấn và các buổi tuyên truyền lồng ghép thu hút 416.244 lượt người tham dự;

Quận Kiến An tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các luật mới được ban hành với 32.548 lượt người tham dự và lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào 2.985 hội nghị khác;

Quận Dương Kinh tổ chức 64 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 8.030 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham dự. Mỗi hội nghị trung bình từ 150-200 người tham dự;

Huyện An Dương tổ chức 50 hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục cho cán bộ, đảng viên, 480 hội nghị PBGDPL cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn;

Huyện An Lão tổ chức 50 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các luật mới được ban hành với hơn 22.800 lượt người tham dự.

Huyện Kiến Thụy tổ chức 60 hội nghị cho 9.000 lượt người tham dự;

Huyện Tiên Lãng tổ chức 2.346 hội nghị PBGDPL và 534 lớp tập huấn cho hơn 305.300 lượt người tham dự;

Huyện Vĩnh Bảo tổ chức gần 500 hội nghị tuyên truyền, giới thiệu pháp luật cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên của các Chi, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của các cơ quan và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

Huyện Cát Hải tổ chức 600 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 70.000 đại biểu tham dự.

Huyện Thủy Nguyên tổ chức 349 hội nghị với  27.720 lượt người tham dự.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng có 128 báo cáo viên cấp thành phố, 284 báo cáo viên cấp huyện, 2.993 tuyên truyền viên pháp luật hoạt động tích cực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL tuy kiêm nhiệm nhưng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời không ngừng đổi mới, sử dụng có hiệu quả và sáng tạo các hình thức phổ biến pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Hương

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn