TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/07/2022 09:45

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu để người lao động được hưởng lương hưu

Để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm sẽ đến các đại lý thu của cơ quan bảo hiểm xã hội (đại lý thu ở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đại lý thu bưu điện... hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội) để làm thủ tục. Cụ thể thủ tục cần làm gồm: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế...

Về số tiền đóng, căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng, do người tham gia bảo hiểm xã hôi tự nguyện lựa chọn.

Theo khoản 2 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức thu nhập tháng thấp nhất để chọn là 700.000 đồng, bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất là 29.800.000 đồng, bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn: người thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 30% (46.200 đồng/tháng); hộ cận nghèo 25% (38.500 đồng/tháng), và các trường hợp khác 10% (15.400 đồng/tháng).

Do đó, mức đóng thấp nhất là 138.600 đồng/tháng, và dự kiến mức lương hưu được hưởng là khoảng trên 464.000 đồng/tháng đối với nam và trên 567.000 đồng/tháng đối với nữ.

Mức đóng cao nhất bằng 6.540.600 đồng/tháng và dự kiến mức lương hưu được hưởng với mức đóng này là khoảng 19.700.000 đồng/tháng đối với nam và hơn 24.100.000 đồng/tháng đối với nữ.

Khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, nếu người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn