TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/10/2021 08:22

Tăng cường kiểm tra việc áp dụng pháp luật  xử lý vi phạm hành chính

Đây là khẳng định của Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết 07 năm triển khai thực hiện Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi là Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ).

 Theo đánh giá của Bộ Công an, thời gian qua, công tác xử phạt vi phạm hành chính dần đi vào nề nếp, các vụ, việc xảy ra đều được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, phát hiện 1.551.053 vụ vi phạm, xử phạt 1.716.430 đối tượng; trong đó, phạt cảnh cáo 6.080 đối tượng, phạt tiền 1.710.350 đối tượng, với tổng số tiền phạt: 1.799.584.955.130 đồng. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chủ yếu là đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm; vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú. Người vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính tập trung nhiều ở lứa tuổi chưa thành niên và giới tính nam là chủ yếu.

Trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 135.408 vụ; xử phạt tiền 135.138 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 321.751.122.000 đồng; phạt cảnh cáo 270 trường hợp. Trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, các lực lượng chức năng (Công an, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội) đã chủ động phối hợp tổ chức các cuộc khảo sát, điều tra người mại dâm; điều tra cơ bản, lập danh sách quản lý từng tụ điểm công cộng, nhà nghỉ hoạt động mại dâm, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm tra khu vực cho thê nhà trọ; kiểm soát, lên danh sách các xã, phường, khu vực biên giới, địa bàn giáp ranh, trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội để có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý. Sau 07 năm thực hiện Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 399.817 vụ; trong đó, phạt cảnh cáo 15.404 đối tượng, phạt tiền 613.072 đối tượng, với tổng số tiền xử phạt 970.812.210.666 đồng.

Tuy nhiên, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh, trật tự… Theo đó, một số chức danh có thẩm quyền xử phạt đã thay đổi về tên gọi, nhiều hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, Bộ Công an cũng chỉ rõ cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để công tác này phát huy hiệu quả cao nhất trong đời sống xã hội.

Hà My

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn