TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/11/2022 08:52

Hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 4439/VP-NCKTGS về áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nội dung cụ thể như sau:

1. Giao các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, qua đó giáo dục đạo đức, nhân cách; trang bị kỹ năng sống, kiến thức cơ bản về pháp luật phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của các em. Đồng thời chú trọng quản lý, giám sát thời gian, mức độ sử dụng ti vi, điện thoại, mạng xã hội, phương tiện, đặc biệt là sử dụng rượu, bia, chất kích thích, ma túy,...; kịp thời nắm bắt, ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn, không để các em vi phạm pháp luật.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng các phóng sự, bài báo để giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong việc điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đảm bảo quy định, gây tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường phối hợp với gia đình, phụ huynh trong quản lý học sinh, sinh viên; giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

4. Đề nghị Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường quản lý, giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

5. Giao Công an thành phố

- Tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các đối tượng là thanh thiếu niên trong việc điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đảm bảo quy định về độ tuổi và xử lý nghiêm các hành vi giao xe cho thanh thiếu niên tham gia giao thông đường bộ.

- Thường xuyên kiểm tra các trang mạng xã hội và các cơ sở kinh doanh như: Karaoke, massage, game, internet,... để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lệch chuẩn mực đạo đức do đối tượng thanh thiếu niên gây ra.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố mở các phiên tòa lưu động để xét xử nghiêm một số vụ việc để răn đe các đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

- Hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ nêu trên, tổng hợp kết quả, đề xuất, báo cáo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn