TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/04/2024 10:22

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2024

Ngày 17/4/2024, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố ban hành Công văn số 792/STTTT-BCVT về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2024. Theo đó yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện (chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) thực hiện tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin chứa thông tin dữ liệu cá nhân và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là:

- Giao thêm nhiệm vụ cho bộ phận, cá nhân trực trong thời gian Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2024, chủ động phát hiện, liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan để tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (qua đường dây nóng được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông).

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơ bản kỹ năng về an toàn thông tin mạng, cảnh giác về thông tin xấu độc của các thế lực thù địch tuyên truyền nhằm hạ thấp uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

- Rà soát toàn bộ website, tên miền thuộc phạm vi quản lý để phát hiện, xóa bỏ nội dung không phù hợp, có biện pháp xử lý, ngăn chặn không để tái diễn tình trạng website bị cài cắm, đăng tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung không phù hợp, loại bỏ các tên miền không còn sử dụng; Tăng cường giám sát và sẵn sàng các phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị cài cắm, khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

- Chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được Sở Thông tin và Truyền thông cảnh báo.

2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet; Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số trên địa bàn thành phố:

- Tăng cường nguồn nhân lực thực hiện trực giám sát, hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm hạ tầng viễn thông, internet an toàn, thông suốt.

- Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý; xóa bỏ các nội dung thông tin xấu độc của các thế lực thù địch tuyên truyền nhằm hạ thấp uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

- Thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 

Vũ Giang

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn