TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/04/2024 09:14

Một số kết quả tổng kết 10 năm thi hành Nghị định của Chính phủ về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Để chỉ đạo điều hành, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố đã  ban hành quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá thành phố hàng năm; ban hành Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đến các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể; UBND cấp huyện, cấp xã; cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các quy định của Luật,... Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, nhân dân,... với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể:

Tổ chức hơn 500 buổi truyền thông trực tiếp cho trường học, bệnh viện, cộng đồng dân cư về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức 07 sự kiện, văn hóa thể thao không khói thuốc tại các giải thể thao quần chúng do Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế tổ chức và một số giải do Sở Văn hoá Thể thao phát động tại lễ hội “Hoa phượng đỏ” được tổ chức hàng năm.

Tổ chức 10 cuộc mít tinh Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá 25-31/5 cấp thành phố. Và nhiều cuộc tại cấp quận huyện, sở ngành, đơn vị.

Tập huấn hơn 200 lớp tập huấn về tác hại của thuốc lá cho các chiến sĩ công an của 07 quận nội thành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá thành phố và các quận huyện, thành viên các Đoàn Kiểm tra liên ngành, cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, một số chủ nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố. Cử 20 bác sĩ thuộc 20 đơn vị y tế của thành phố đi tập huấn về cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thực hiện 02 cuộc điều tra tình hình sử dụng thuốc lá và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào năm 2015 và năm 2020.

Sản xuất 500 Pa nô tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cấp phát trên 10.000 sổ tay, cẩm nang, hỏi đáp về phòng, chống tác hại của thuốc lá. In 30.000 áp phích về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sản xuất 500 băng rôn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sản xuất 5000 biển cấm hút thuốc lá và cấp phát cho hơn 1000 đơn vị. Tổ chức 50 buổi truyền thông lưu động về phòng, chống tác hại của thuốc lá.  Tổ chức 10 hội thi tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Minh Trang

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn