TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/03/2022 16:11

Thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ  kinh doanh karaoke, vũ trường

Ngày 14/3/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 1680/UBND-VH1 về việc thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 475/SVHTT-QLVH ngày 10/03/2022 về việc cho phép dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới.

UBND thành phố Hải Phòng đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố trong 2 tháng; thực hiện từ ngày 15/3/2022 đến 15/5/2022.

UBND thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các đối tượng sử dụng dịch vụ do các cơ sở trên cung cấp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và các nội dung đã cam kết.

          Đồng thời, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố trong quá trình thử nghiệm hoạt động trở lại đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố ký cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh của trung ương và thành phố; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; Báo cáo UBND thành phố kết quả hoạt động thử nghiệm; căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố, kịp thời đề xuất điều chỉnh đối với việc thử nghiệm hoạt động trở lại của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường (nếu có).

                                                                                      Chí Thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn