TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/04/2021 09:48

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động của Ngành Tư pháp thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố từ năm 2017-2021; ngày 02/3/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 284/KH-STP để triển khai thực hiện trong Ngành Tư pháp năm 2021.

Mục đích: Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của Ngành Tư pháp thành phố - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền pháp luật về lao động cho người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố nói riêng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất và phát triển ổn định xã hội.

Yêu cầu: Kế hoạch lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động phù hợp với tình hình dịch bệnh covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đưa các quy định pháp luật đến người lao động, người sử dụng lao động kịp thời, nhanh chóng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cần được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; từng bước hình thành thói quen tuân thủ, chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Kế hoạch; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước với việc thực hiện các nhiệm vụ đang được triển khai tại cơ quan, đơn vị mình.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động cụ thể như sau: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lao động như: Bộ luật lao động năm 2019; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu; Văn bản pháp luật về phòng chống covid - 19: Bộ luật Hình sự; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế…

Hình thức tuyên truyền: Căn cứ vào diễn biến, tình hình của dịch covid-19, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Bộ luật lao động năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan như Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bình đẳng giới… cho người lao động và người sử dụng lao động vào thời điểm thích hợp.

Tổ chức biên soạn các tờ gấp pháp luật về lao động; Biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật về lao động trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố; Biên soạn tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; Biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật khác liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện trang bị sách pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật về lao động trên các phương tiện truyền thông: Phối hợp với Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng; chú trọng xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, xây dựng số chuyên đề pháp luật về lao động tuyên truyền, phổ biến trên các báo, đài; tăng số lượng tin, bài trên “Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng”, “Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật” và “Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp” nhằm đưa các thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi - đáp pháp luật về lao động để các tầng lớp nhân dân dễ nắm bắt và thực hiện.

Thu Huyền

Các tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn