TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/03/2023 10:09

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 16/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 89/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”; xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Đề án nhằm khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các kênh phân phối nước ngoài.

Mục tiêu chung nhằm phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững; Khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài trên cơ sở phát huy thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của thành phố; Tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp của thành phố với các mạng phân phối trên các kênh xuất khẩu truyền thống và thương mại điện tử; góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức sản xuất theo hướng bền vững, tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; Thu hút nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu có chất lượng cao, làm tăng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu của thành phố.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030, hàng hóa của thành phố Hải Phòng có mặt tại chuỗi phân phối truyền thống và trực tuyến một số quốc gia có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam. Hỗ trợ về thông tin thị trường trên 1.000 lượt doanh nghiệp. Hỗ trợ về đào tạo, tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trên 1.000 lượt doanh nghiệp. Hỗ trợ trên 100 lượt doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới. Tổ chức, hỗ trợ trên 100 lượt kết nối, giao thương giữa doanh nghiệp với các mạng phân phối nước ngoài.

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Đề án tới cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân…

Ngọc Chi

 

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn