TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/10/2021 15:04

Sở Tư pháp - Sơ kết 06 năm thực hiện công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016-2021

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Sở Tư pháp đã tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố và trực tiếp ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có các nội dung, hình thức, biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua 06 năm thực hiện, Sở Tư pháp cũng đã đạt được những kết quả:

Đối với việc biên soạn, in và phát hành tài liệu, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã biên soạn, in và phát hành 25.000 tờ gấp pháp luật “Một số điều cần biết về Luật Nghĩa vụ quân sự”; trang bị 2000 bộ đề cương, 250 đầu sách Luật Nghĩa vụ quân sự cho thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các quận, huyện, báo cáo viên pháp luật thành phố, cho người dân tại bộ phận “Một cửa” Sở Tư pháp và phát trực tiếp tại các Hội nghị, lớp tập huấn do Sở Tư pháp tổ chức.

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự thông qua các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, giải đáp pháp luật, hướng dẫn pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng cụ thể như sau:

- Thường xuyên phối hợp với Báo Hải Phòng phát hành Phụ trương “Pháp luật thành phố Hải Phòng” vào thứ Năm hằng tuần, trong đó xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục tập trung nhiều tin, bài viết giới thiệu về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nghĩa vụ quân sự... Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố đưa vào hoạt động từ tháng 11/2020 có nhiều bài viết giới thiệu về Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 1014/CTrPH-STP-ĐPTTHHP ngày 01/12/2016 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình, từ năm 2016 đến nay, hai ngành đã phối kết hợp sản xuất thực hiện 05 chương trình, trong đó có 02 chương trình truyền hình chuyên mục “Cuộc sống và pháp luật” và 02 chương trình phát thanh chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” và  “Nhịp cầu pháp luật”  có các nội dung tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự để các tầng lớp nhân dân dễ nắm bắt và thực hiện, tạo thói quen tìm hiểu pháp luật.

Đối với việc tổ chức Hội nghị, từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ủy ban nhân dân quận Kiến An, quận Hải An tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Mai Sang

 

Các tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn