TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/11/2022 08:43

Xử lý khi học sinh có hành vi bạo lực học đường

Bạo lực học đường là những lời nói, hành vi bạo lực thô bạo, thiếu văn hóa giữa học sinh với học sinh và thậm chí và học sinh với thầy cô giáo. Những hành vi và lời nói này xúc phạm nghiệm trọng tới thể chất và tinh thần của người bị hại, gây những tác động xấu trong xã hội. Đối với học sinh, khi có hành vi bạo lực học đường sẽ bị xử lý theo điều lệ, nội quy của trường, ngoài ra còn có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, cụ thể như sau:

Xử lý theo điều lệ, nội quy của nhà trường

Theo quy định khoản 2- Điều 38 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

- Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm;

- Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm;

- Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xử lý vi phạm hành chính

Theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), người chưa thành niên vi phạm hành chính tùy vào mức độ và hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính như sau:

Thứ nhất, xử phạt vi phạm hành chính:

Phạt cảnh cáo: Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền.

Phạt tiền: Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên; bị buộc phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này thì số tiền nộp vào ngân sách nhà nước bằng 1/2 trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trường hợp không có tiền nộp phạt hoặc không có khả năng thực hiện biện pháp khắc, phục hậu quả thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay.

Việc áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Thứ hai, áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Theo quy định tại các Điều 89, 90, 91, 92, 93, 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), các biện pháp xử lý hành chính sẽ được áp dụng nếu những hành vi bạo lực học đường có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, gồm áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Thứ ba, áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính: Theo quy định tại Điều 138, 139, 140 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), đối tượng vi phạm hành chính là người chưa thành niên vi phạm nếu đáp ứng các điều kiện sẽ được áp dụng các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính khác như: nhắc nhở, giáo dục dựa vào cộng đồng và biện pháp quản lý tại gia đình.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Những hành vi bạo lực vượt quá mức độ vi phạm hành chính thì sẽ cấu thành tội phạm. Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự.

Nguyên Hương

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn