TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/10/2021 08:02

Tăng cường sự tiếp cận của người chưa thành niên  với hệ thống tư pháp

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính chính trị (ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc”, Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội thảo tham vấn trực tuyến “Thực hiện các khuyến nghị về Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước về quyền trẻ em liên quan tới tư pháp người chưa thành niên”.

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước về quyền trẻ em là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người nói chung quyền trẻ em nói riêng. Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường sự tiếp cận của người chưa thành niên với hệ thống tư pháp. Việc xây dựng và triển khai các biện pháp này chú trọng đến nhu cầu đặc trưng của trẻ em trai, trẻ em gái và các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương. Các quy định pháp luật về vấn đề này đã được xây dựng và triển khai trên thực tế với những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, việc triển khai các biện pháp nói trên vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đặc biệt là kỹ năng cho đội ngũ thực hiện công tác này.

Tại Hội thảo, các đại biểu dự họp đã được nghe các tham luận với một số nội dung quan trọng, như: Giới thiệu về quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền và Ủy ban quyền trẻ em về tư pháp cho người chưa thành niên; Xử lý vi phạm hành chính và biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính; Quy trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với người dưới 18 tuổi hiện nay; Mô hình Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị, đề xuất…

Việc tổ chức Hội thảo này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đánh giá sự phù hợp của pháp luật Việt Nam với các Công ước quốc tế về vấn đề tư pháp người chưa thành niên mà còn là diễn đàn để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ quyền trẻ em.

Phạm Liên

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn