TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/10/2021 08:21

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  về giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

Vừa qua, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết).

Ngày 12/11/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 72/2018/QH14 về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện có liên quan (Hiệp định CPTPP). Hiệp định chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14/01/2019. Để bảo đảm thực hiện các cam kết tại Hiệp định, Nghị quyết số 72/2018/QH14 giao Chính phủ, các cơ quan theo thẩm quyền trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với 5 nội dung, gồm: xuất khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trong phạm vi hành vi phân phối; nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa sao lậu quyền tác giả và quyền liên quan trong phạm vi hành vi phân phối; tem nhãn, bao bì giả mạo; bí mật thương mại; trách nhiệm hình sự của pháp nhân.

 Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả và đúng lộ trình các cam kết của Chính phủ Việt Nam trong Hiệp định CPTPP. Tuy nhiên, để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, các đại biểu tham dự đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc một số nội dung:

- Rà soát kỹ yêu cầu của Hiệp định CPTPP để bảo đảm phạm vi giải thích của dự thảo Nghị quyết vừa bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập Hiệp định CPTPP vừa bảo đảm thuận lợi, khả thi cho việc thi hành các quy định nêu trên của Bộ luật Hình sự, không mở rộng cũng không thu hẹp phạm vi các quy định của Bộ luật Hình sự;

- Giải thích rõ khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự về Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; khoản 1 Điều 342 của Bộ luật Hình sự về Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức;

Cũng tại cuộc họp này, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo là Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) đã có ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định.

Minh An

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn